India – Success Story: 10 bromfietsen voor de pastorale zorg

02/06/2020 Leuven – De Andamanen en de Nicobaren maken deel uit van het Indische unieterritorium, dat uit 572 eilanden bestaat, waarvan er echter slechts 37 bewoond zijn. Ook op de bewoonde eilanden bestaat meer dan een derde van de oppervlakte uit regenwoudreservaat. Er wonen diverse inheemse volksstammen, onder andere ook geïsoleerde stammen, die elk contact met de buitenwereld weigeren. Sinds de jaren 1980 neemt het bevolkingsaantal door immigratie van het Indische vasteland toe. In totaal wonen er op de eilanden nu zowat 380.000 mensen, van wie een derde in de hoofdstad Port Blair.

Het gelijknamige bisdom telt ongeveer 34.000 katholieken, die nagenoeg allemaal tot de volksstam van de Nicobaren behoren. De 16 parochies waaruit het bisdom bestaat, strekken zich ten dele over verscheidene eilanden uit. Er zijn meer dan 500 kleine christelijke gemeenschappen. Om zich tussen de eilanden te verplaatsen, zijn de priesters op boten aangewezen. Maar ook op de diverse eilanden moeten ze grote afstanden afleggen over wegen die zich in erbarmelijke staat bevinden. Nagenoeg geen enkele van de parochies beschikt over een auto. De oude fietsen of bromfietsen die vaak ter beschikking stonden, waren door de slechte staat van wegen helemaal versleten of stuk. Daarom had de administrateur van het bisdom Kerk in Nood om hulp verzocht voor de aanschaffing van 10 bromfietsen voor de pastorale zorg. Bij onze weldoeners werd dit verzoek gehoord: er werd 9.000 euro geschonken om de priesters te helpen tot bij de gelovigen te geraken, die over talrijke dorpen verspreid wonen. De tien priesters die op die manier konden worden geholpen, bedanken iedereen van harte. Ook de gelovigen zijn verheugd. Dankzij die hulp kon bijvoorbeeld ook de jeugdpastoraal van het bisdom worden versterkt en nu worden de gelovigen in het algemeen veel intensiever begeleid. Aan allen die geholpen hebben: moge God het u lonen!

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 317-08-29 India

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid