India: hulp voor de renovatie van een kloostergebouw

29/08/2023 Leuven – De Dienaressen van Maria zijn een inheemse Indiase vrouwencongregatie die in 1944 werd opgericht om te zorgen voor mensen in de marge van de samenleving, met name vrouwen en kinderen die behoren tot achtergestelde etnische minderheden of de sociale klasse van de “Dalits” (vroeger bekend als de “onaanraakbaren”). Vandaag de dag zijn de vrouwelijke religieuzen actief in achttien Indiase bisdommen.

In het bisdom Roukela hebben ze een huis in Telendih. De bevolking behoort tot veel verschillende etnische groepen. De meeste families zijn erg arm. Ze leven van het weinige dat ze zelf verbouwen en zijn volledig afhankelijk van de moessonregens. Vaak is de oogst niet genoeg om van te leven en daarom verhuren velen zichzelf als dagloners. Maar het geloof van de mensen is diep en sterk, en de Heilige Mis is voor velen het onmisbare hoogtepunt van de zondag en de feestdagen.

Vijf leden van het onderwijzend personeel met twee oudere zusters.

De zusters zijn vooral actief in catechese, zodat de mensen het Evangelie en het geloof van de kerk beter en dieper leren kennen. Ze zetten zich er ook voor in dat meisjes naar school gaan. De meeste vrouwen kunnen niet lezen en schrijven en zijn achtergesteld. Daarom geven ze les aan meisjes en maken ze gezinnen bewust van deze zaak. Door zieken, ouderen en stervenden te bezoeken, laten ze mensen de Liefde van God voelen.

Zuster Meric Toppo, de overste van de Telendih-gemeenschap, is een van de pioniers van het klooster. Zuster Bernadette Kerketta, de provinciale overste, zegt over haar medezuster: “Ze heeft de missie de afgelopen 40 jaren met vreugde gediend. Ze liep vele kilometers om mensen in hun pijn en ellende te bereiken en hun hoop en moed te geven. Ze verenigde de parochianen tot één volk onder de parochieparaplu en is een persoon die eenvoudig is in haar levensstijl, diep geworteld in de waarden van het Evangelie en zeer toegewijd aan het delen van het geloof.”

Zuster Bernadette vraagt ons om hulp voor haar medezusters in Telendih, want zij hebben grote problemen. Hun huis moet gerenoveerd worden. Er lekt water door het dak en het is instabiel geworden. Het metselwerk zit vol scheuren. De houten deuren worden aangevreten door termieten en ook de keuken, badkamer en elektrische installaties moeten gerepareerd worden. We hebben 17.500 euro toegezegd voor het meest urgente werk.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid