Gebedscampagne: “Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans”

De internationale pauselijke stichting Kerk in Nood nodigt parochies, kleuterscholen, scholen en gezinnen uit om op 18 oktober deel te nemen aan het initiatief “Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans”. Het doel van de gebedscampagne is om te bidden voor vrede en eenheid in de wereld en om kinderen aan te moedigen op God te vertrouwen in het licht van moeilijkheden, zoals de internationale voorzitter van Kerk in Nood, kardinaal Mauro Piacenza, uitlegt.

Op de campagneposter van dit jaar staan twee open handen onder de wereldbol met kinderen uit alle continenten die een kring vormen. Deze handen symboliseren de handen van de goddelijke Vader, die de wereld met Liefde heeft geschapen en die alle mensen wil redden en tot zich wil brengen.

“Als we om ons heen zoveel oorlogen en kwaad, vervolging, ziekte en angsten zien die op onze wereld wegen, zouden mensen zich wel eens kunnen afvragen: ‘Is God echt de baas?’” schrijft kardinaal Piacenza in zijn uitnodiging om zich bij het initiatief aan te sluiten.

“Ja, dat is Hij,” antwoordt Piacenza, “maar we moeten ook zoeken naar Zijn handen die zich naar ons uitstrekken en ons aan Hem vastklampen. God heeft ons de hand gereikt, door Maria […]. Wij geloven dat, als wij samen trouw de Rozenkrans bidden, de heilige Moeder Gods ons allen als één grote familie in de liefdevolle armen van onze hemelse Vader zal leiden.

Met het oog op de situatie van oorlog, geweld en diepe armoede in landen als Oekraïne, Nigeria, Myanmar of Pakistan, maar ook in het Midden-Oosten en de Sahelgebieden van Afrika, wil Kerk in Nood al die plaatsen waar mensen niet in vrede kunnen leven op bijzondere wijze toevertrouwen aan de krachtige en liefdevolle handen van de goddelijke Vader en aan de krachtige voorspraak van de Moeder Gods.

Kerk in Nood was zeer positief over de respons van de verschillende landen in de afgelopen gebedscampagnes, waaronder de aanmoediging van de Heilige Vader tijdens het Angelusgebed om zich bij het initiatief aan te sluiten.

Kinderen uit Zuid-Soedan kleurden een poster in voor de gebedscampagne in 2021.

Sommige van de meest positieve reacties die wij ontvangen komen juist uit regio’s waar vrede hard nodig is. Te weten dat er kinderen uit Irak, Syrië, Wit-Rusland of Myanmar bidden met degenen die in Fatima, Portugal, in Canada of de Verenigde Staten bijeenkwamen, is bijzonder ontroerend en geeft ons hoop dat de liefde die voortkomt uit het geloof kan zegevieren over geweld,” zei pater Martin M. Barta, internationaal geestelijk assistent van Kerk in Nood.

De website www.acninternational.org biedt gratis gebedsmateriaal voor parochies, scholen, kindergroepen of gezinnen. Het beschikbare pakket bevat instructies voor het bidden van de Rozenkrans, overdenkingen voor kinderen over de mysteries van de Rozenkrans, een kindertoewijding aan de Moeder Gods en een gebed tot de H. Jozef.  De downloadbare pakketten in 26 talen en kleurplaten zijn te vinden op: https://acninternational.org/millionchildrenpraying/material/

Het initiatief “Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans” vindt zijn oorsprong in 2005, toen een groep kinderen de Rozenkrans bad bij een altaar in de Venezolaanse hoofdstad Caracas en verscheidene aanwezigen zich de woorden van Pater Pio herinnerden: “Wanneer een miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen”. De campagne verspreidde zich snel over de hele wereld.

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid