Gebed voor Paus Franciscus

13/03/2023 Leuven – Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van zijn pontificaat roept Kerk in Nood als pauselijke stichting op om het gebed voor paus Franciscus te bidden dat dagelijks gebeden wordt bij de nuntiatuur:

Trouwe en barmhartige God,

Gids en herder van alle mensen, wees uw dienaar paus Franciscus, die Gij als herder van uw Kerk hebt aangesteld, steeds welwillend nabij. Dat hij met woord en daad ten dienste mag staan van al wie aan hem zijn toevertrouwd.

Dat uw H. Geest, die eertijds Simon Petrus in staat stelde Jezus van Nazareth te erkennen als uw eeuwige en welbeminde Zoon, hem steeds moge leiden.

Dat diezelfde Geest, zo bidden wij U, Heer, ons ten volle wordt geschonken, dat Hij ons hart opent, dat wij uit onszelf treden, voorbij het comfort van onze zekerheden en bevrijd van al onze angsten.

Laat ons in navolging van Jezus, Uw Zoon, leven als getuigende leerlingen, vredestichters en bewerkers van verzoening.

Maak ons bereid naar anderen toe te treden en ons leven te geven voor uw glorie en het welzijn van al onze broeders en zusters.

Maria, Moeder van de Kerk en Koningin van de apostelen, moge onze geliefde Paus steeds moed en vertroosting vinden, in uw tedere en milde aanwezigheid.

AMEN

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid