Een goede voorbereiding op het priesterschap in een uitdagende regio in Nigeria

27/02/2023 Leuven

Onveiligheid in het bisdom Kaduna

Seminaristen van het Goede Herder seminarie in Kaduna droegen de doodskist tijdens de uitvaart van Michael Nnadi op 11/02/2020.

Het interdiocesane Goede Herder seminarie is gevestigd in het bisdom Kaduna in de “Middle Belt” van Nigeria. Kaduna is sinds de invoering van de sharia in 2000 niet vreedzaam geweest. Er zijn aanvallen op katholieke priesters, katholieke gelovigen en christenen in het algemeen. Naast terroristische aanslagen door Boko Haram en de Fulani vinden er ook steeds meer ontvoeringen plaats als bron van inkomsten voor de ontvoerders.

In januari 2020 werden vier seminaristen in Kaduna ontvoerd en één van hen werd in gevangenschap gedood. De drie seminaristen die werden bevrijd, getuigden dat de jongste van hen, Michael (18 jaar), met zijn ontvoerders over God en zijn geloof sprak en dit met zijn leven moest bekopen.

Bouw van een bibliotheek voor het Goede Herder seminarie in Kaduna

Het Goede Herder seminarie in Kaduna werd in 2012 opgericht toen het seminarie in Jos te klein werd voor de vele roepingen. Momenteel volgen 268 seminaristen hun opleiding in Kaduna.

In 2012 kende Kerk in Nood het seminarie een bedrag van 150.000 euro toe om bij te dragen aan de bouw van een woonblok en een kapel. In 2017 kende Kerk in Nood een bedrag van 200.000 euro toe voor de bouw van een refter. In datzelfde jaar had de rector Kerk in Nood al gezegd dat ze een ruimere bibliotheek nodig hadden. Omdat Kerk in Nood echter niet met meerdere bouwprojecten tegelijk kon bezig zijn, werd prioriteit gegeven aan de refter.

De huidige bibliotheek van het seminarie is te klein.

Na de voltooiing van de refter kwam het verzoek om een bibliotheek bij Kerk in Nood binnen. De huidige heeft immers slechts plaats voor 18 studenten, wat veel te klein is voor de 268 seminaristen!

Twee seminaristen bevestigen de noodzaak van een nieuwe bibliotheek:

Felix Silvester: “In de bibliotheek vind ik allerlei onderzoeksmateriaal dat me helpt bij mijn academische werk.”

Alhamdu: “Ik geloof dat ik academisch beter zou kunnen presteren als de bibliotheek van het seminarie beter was uitgerust en uitgebreid om een groter aantal studenten te kunnen ontvangen.”

Kerk in Nood heeft voor de bibliotheek financiële steun goedgekeurd dat betaald wordt in twee termijnen. Helpt u mee om dit bedrag te verzamelen? Elke bijdrage maakt een verschil in hun vorming!

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 141-02-19 Nigeria

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid