Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen: Vormingshulp voor 38 jonge karmelieten

22/02/2021 Leuven – Vijftig jaar geleden – in 1971 – kwamen de eerste vier paters karmelieten uit Italië in de Centraal-Afrikaanse Republiek aan. Deze moedige pioniers staken de handen uit de mouwen en gingen aan de slag in een van de armste en meest onderontwikkelde landen ter wereld, regelmatig geteisterd door onrust en gewapende conflicten. Een van hen, pater Nicolò Ellena, was nog tot op de hoge leeftijd van 90 jaar actief in de missie. Hij is in 2019 op 96-jarige leeftijd overleden.

De acht Italiaanse paters die er vandaag de dag nog steeds werken in de vijf missieposten van de orde zijn blij dat steeds meer lokale jongemannen zich bij hen aansluiten. Ondertussen zijn de Afrikaanse mannen van de orde in de meerderheid. De jonge Afrikanen willen bijdragen aan het tot stand brengen van vrede in hun land. Maar ze hebben begrepen dat ware vrede alleen kan bestaan als God in de harten van de mensen woont.

De karmelieten in de Centraal-Afrikaanse Republiek werken nauw samen met hun confraters in het buurland Kameroen. Op dit moment zijn er 38 jonge mannen in opleiding: 23 van hen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en 15 in Kameroen. Ze doorlopen de verschillende stadia van hun vorming op verschillende plaatsen. Ze wonen in het plaatselijke karmelietenklooster en maken deel uit van de gemeenschap. Ze studeren filosofie en theologie aan de universiteiten van Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, en Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen.

Het onderwijs aan de universiteiten werd onderbroken vanwege de coronapandemie. Pater Federico Trinchero, de provinciale afgevaardigde van de orde, meldt dat dit feit de verdere vorming van de jonge religieuzen echter niet heeft belemmerd. Integendeel, het gebedsleven werd verdiept, het lezen werd geïntensiveerd, er werd gewerkt in het klooster en het gemeenschapsleven werd versterkt. De paters zijn al gewend aan uitzonderlijke situaties: in 2013, op het hoogtepunt van het laatste gewapende conflict, waren er tot 10.000 vluchtelingen op het terrein van het klooster in Bangui! De periode van lockdown was dus geen probleem voor de karmelieten. “Alleen de stilte was een beetje ongewoon,” zegt pater Federico. Normaal gesproken is het klooster een aanspreekpunt voor talloze mensen die hulp zoeken en een belangrijk spiritueel centrum voor de gelovigen – en er lopen altijd talloze kinderen en jongeren rond, die het uitgestrekte terrein als speelplaats gebruiken.

Inmiddels is het leven echter weer bijna normaal en is de pandemie in Afrika als geheel goddank veel minder ernstig dan aanvankelijk werd gevreesd. Dus de wijding van broeder Armand tot het priesterschap in oktober 2020 kon plaatsvinden zoals gepland. In september gaan vier jonge mannen het noviciaat in en ontvangen het habijt, terwijl vijf anderen de tijdelijke geloften afleggen.

Op 20 december zouden twee jonge karmelieten hun eeuwige geloften afleggen in Bozoum, de oudste karmelietenmissiepost in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in het kader van de plechtige opening van het jubileumjaar. Helaas moest de grote viering op het laatste moment worden afgelast, omdat de veiligheidssituatie in de aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen aanzienlijk verslechterde en gewapende mannen de dag voor deze plechtige gebeurtenis de stad binnenvielen. De gasten, van wie sommigen al onderweg waren naar Bozoum, keerden terug. De twee jonge mannen, broeder Jeannot en broeder Martial, legden in plaats daarvan hun eeuwige geloften af in een kleine kring in het klooster in Bangui. Hoewel het voor hen een opoffering was om deze grote dag niet te kunnen vieren met hun familie, vrienden en met confraters uit het hele land, was het een dag vol genade en vreugde.

De vorming van de 38 jonge religieuzen is echter een enorme uitdaging. Pater Federico vertrouwt op de Goddelijke Voorzienigheid en op de goede samenwerking van alle lesgevers die verantwoordelijk zijn voor de geestelijke, menselijke en intellectuele ontwikkeling van de jongemannen die aan hen zijn toevertrouwd. Maar het is ook materieel een Hercules-taak. Opdat de 38 ontluikende karmelieten hun roeping kunnen blijven volgen, hebben we beloofd om hun vorming ook dit jaar weer te ondersteunen met 25.000 euro.

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 199-04-79 Centraal-Afrikaanse Republiek & Kameroen

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid