Brazilië: opleidingssteun voor zes seminaristen

09/01/2023 – Het bisdom Humaitá ligt in het Amazonegebied en bestrijkt een gebied dat met 135 000 vierkante kilometer groter is dan Griekenland. Het is echter slechts dunbevolkt. Van de slechts ongeveer 122 000 inwoners zijn er 85 000 katholiek.

De katholieke gelovigen worden verzorgd door 21 priesters, maar omdat veel van de inwoners in nederzettingen langs de rivier wonen die alleen over het water bereikbaar zijn, zijn er dorpen waar een priester slechts drie of vier keer per jaar kan komen. De afstanden zijn groot. Ondertussen verspreiden zich sekten en pinksterkerken, die meer geld en personeel hebben dan de plaatselijke katholieke Kerk.

De katholieke Kerk wil echter haar aanwezigheid en evangelisatiewerk versterken, maar dat kan alleen als er meer priesters zijn. Het bisdom Humaitá heeft daarom zijn roepingenapostolaat geïntensiveerd, zodat meer jonge mannen zich bewust worden van Gods roeping. Momenteel komen de meeste priesters uit andere bisdommen in Brazilië en sommigen zelfs uit het buitenland.

Het roepingenapostolaat werpt echter vruchten af. Zes jonge mannen uit het bisdom Humaitá volgen momenteel een priesteropleiding in het aartsbisdom Porto Velho. Hun huisvesting, levensonderhoud en collegegeld moeten worden betaald door het bisdom van herkomst, wat echter een grote financiële last is, aangezien de Kerk in het Amazonegebied arm is. Daarom willen wij de opleiding van de zes jonge mannen gedurende een jaar steunen met 6460 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 212-02-79 Brazilië

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid