Bangladesh: een driejarig jeugdprogramma in het bisdom Mymensingh

5/07/2022 Leuven – Zoals overal in Bangladesh vormen de katholieken een kleine minderheid in het bisdom Mymensingh: van de 19 miljoen inwoners van het bisdom zijn er slechts 83.000 katholiek. De meerderheid van hen behoort tot de etnische groep Garo en andere etnische minderheden en leeft voornamelijk in het grensgebied met India.

Sinds zijn oprichting in 1987 heeft het bisdom prioriteit gegeven aan de geloofsvorming van de jeugd. Bijbelles, catechese, kennis van de sociale leer van de Kerk. Dit alles is belangrijk om de jongeren een solide ethische en religieuze basis te geven en te bouwen aan de toekomst van de Kerk in een land waar de moslims de meerderheid vormen. “Geloof moet gekoesterd worden,” zegt bisschop Paul Ponen Kubi. Zoals overal ter wereld zijn de slechte invloeden waaraan jongeren worden blootgesteld hier sterk. Het is belangrijk hun waarden bij te brengen en hen immuun te maken voor schadelijke invloeden.

Het algemene onderwijsniveau is laag en de etnische minderheden wonen meestal in minder ontwikkelde gebieden. Hier zet de Kerk zich bijzonder in om de jongeren te helpen, niet alleen persoonlijk te groeien, maar hen ook voor te bereiden om op een dag verantwoordelijkheid op zich te nemen in de Kerk en de maatschappij.

Met onze hulp wil het bisdom Mymensingh in alle 18 parochies een driejarig programma voor godsdienstonderwijs opzetten, met bezinningsdagen met gebed, gesprekken, spelletjes en kameraadschap, en een “Bijbelkamp”, een soort vakantiekamp met bijbellessen, zodat de jongeren, die weinig van de Bijbel weten, de Heilige Schrift leren liefhebben en tegelijk mooie en interessante ervaringen opdoen. Daarnaast zijn er catecheses, gebed, erediensten en andere evenementen om het religieuze leven van de jongeren te verdiepen en te versterken.

Helaas is de Kerk in de regio echter zeer arm en afhankelijk van onze hulp. Daarom willen wij dit driejarenprogramma met 13.300 euro steunen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 342-07-49 Bangladesh

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid