Argentinië: catecheseruimtes voor een nieuwe parochie

20/09/2022 Leuven – De Christus Koning parochie in Corcovado in de regio Patagonië is nog erg nieuw: zij werd pas in mei 2021 opgericht. Tot dan toe behoorde het gebied toe aan een parochie waarvan de zetel op 75 kilometer afstand lag, te ver om de gelovigen intensief te kunnen verzorgen.

De jonge parochie telt 4.500 inwoners. De uit Polen afkomstige priester, Tomasz Grzyb, was eerder missionaris in Bolivia. Hij is vooral getroffen door het feit dat slechts weinigen echt verbonden zijn met de Kerk. Vele sekten verspreiden zich in het uitgestrekte en dunbevolkte gebied. Maar zelfs onder de mensen die tot de katholieke Kerk behoren, zijn er slechts zeer weinigen die regelmatig de Heilige Mis bijwonen.

De bevolking is kleurrijk gemengd. Velen behoren tot het inheemse Mapuche-volk, anderen zijn de afstammelingen van Spaanse immigranten, weer anderen zijn om uiteenlopende redenen uit andere streken gemigreerd. Het is moeilijk om hier een gemeenschap te vormen, zegt pastoor Grzyb. Pastorale zorg is nog in oprichting en moet nog worden georganiseerd.

Maar de priester laat zich niet ontmoedigen. Hij stroopt de mouwen op: het belangrijkste is het geloofsonderricht en de intensieve voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten. Daarom organiseert hij catechese voor kinderen, jongeren en volwassenen. Op het ogenblik zijn er echter geen lokalen die daarvoor geschikt zijn, maar vinden de lessen voorlopig plaats in het privé-huis van de catechist. Er is ook geen plaats voor het parochiesecretariaat.

Daarom zal er een klein parochiecentrum worden gebouwd met ruimte voor catechese en het parochiesecretariaat. Kerk in Nood wil de bouw steunen met 7.000 euro.  Wie zal helpen?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 209-01-19 Argentinië

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid