Zuid-Soedan: “Terwijl wij spreken, sterven er mensen”

FacebookTwitterGoogle+

De Kerk betreurt de humanitaire ramp in Zuid-Soedan – Stammentwisten jagen duizenden op de vlucht

Terwijl wij nu spreken, sterven er mensen

Terwijl wij nu spreken, sterven er mensen

Königstein, 11.11.2015. Religieuze leiders hebben zich tot Kerk in Nood gewend met een dramatische oproep om hulp. Zowel katholieke als protestantse en islamitische leiders bevestigen dat de bevolking van de Mundri-regio op de vlucht is geslagen en nu moet overleven in verschrikkelijke omstandigheden. Duizenden menselijke levens staan op het spel. “Terwijl wij nu spreken, sterven er mensen, vooral kinderen en ouderen. Meer dan 80.000 mensen zagen zich verplicht te schuilen in het struikgewas en de bossen. Kinderen en vrouwen zijn de eerste slachtoffers. Ze zullen blootstaan aan allerlei epidemieën en de hongerdood sterven als ze niet snel hulp krijgen”, legden de religieuze leiders uit na een bezoek aan de crisiszone. Ze riepen op tot een onmiddellijke wapenstilstand in de Mundri-regio zodat de vluchtelingen humanitaire bijstand zouden kunnen krijgen.

Ternauwernood ontsnapt

Pater David Kulandai Samy van de Gemeenschap van de Missionarissen van Maria Immaculata (MMI), die in de regio werkt, vroeg ook aan Kerk in Nood om hulp te verlenen. “Onze parochianen, die in de bush zijn gevlucht, worden geconfronteerd met een nooit geziene ellende; vooral de kinderen lijden wegens een gebrek aan voedsel, water en medische bijstand. De gewassen van de gemeenschap zijn vernietigd en hun huizen zijn leeggeroofd, hun kuddes meegenomen”, zei de priester wiens gemeenschap als sinds 2012 ten dienste staat van de mensen via pastoraal en humanitair werk. Ook hijzelf kon maar ternauwernood aan de gevechten ontsnappen en riskeerde hierbij zijn leven. “Dankzij Gods genade konden we nog net ontsnappen aan het geweervuur en we danken God dat we het overleefd hebben tot op vandaag”, zei pater David

De achtergrond van de hele toestand in de regio heeft te maken met stammentwisten die in september 2015 uitbraken. Volgens pater David werden toen negen krijgers van de Dinka-stam gedood. Daarop trokken overheidstroepen de streek binnen waarop ze het vuur openden op leden van de Moru-stam. Als een reactie hierop vielen krijgers van de Moru leden aan van de Dinka. Als gevolg van de etnische onrust zijn talrijke katholieke gezinnen uit hun huizen moeten vluchten. Ze vonden een onderkomen in gebouwen van de Kerk. Maar ook zij werden door de tussenkomst van het leger in het conflict betrokken. Pater David vertelde ons dat er gevechtshelikopters werden ingezet. Vele mensen werden gedood en duizenden vluchtten in de bush.

Bid voor ons

 

Pater David vroeg aan Kerk in Nood om te bidden voor de mensen. “We zouden graag terugkeren van zodra de toestand is genormaliseerd en we willen de uiteengerukte gemeenschappen van katholieke gezinnen en stammen heropbouwen. We vragen jullie om voor ons en onze gemeenschappen, die blootgesteld worden aan onmetelijk ellende en ontberingen, te bidden.”

Kerk in Nood helpt de Kerk in Soedan en Zuid-Soedan sinds tientallen jaren. In 2014 heeft onze hulporganisatie projecten gesteund in beide landen ter waarde van bijna één miljoen euro. Naast de bijstand in het pastorale werk geeft Kerk in Nood ook noodsteun aan de lokale Kerk om ze te helpen in haar werk met vluchtelingen en andere mensen die door de oorlog getroffen worden.

 

Oliver Maksan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation