Zuid-Soedan: De problemen die de mensen meemaken, vereisen onmiddellijke hulp.

FacebookTwitterGoogle+

Leuven 28/08/2017: Mijn naam is Barani Eduardo Hiiboro Kussala van het katholieke bisdom Tombura-Yambio (Zuid-Soedan). Terzelfder tijd ben ik ook voorzitter van de Soedanese Katholieke Bisschoppenconferentie voor Soedan en Zuid-Soedan. We hebben nog altijd één enkele Conferentie voor beide landen samen. Dit is zo gebleven na de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan.

We vinden het heel belangrijk om een verenigde Kerk te behouden voor Soedan en Zuid-Soedan samen. Overigens is de overgrote meerderheid van de bevolking  van Soedan moslim. Soedan heeft ook een regering van de harde lijn. De aanwezigheid van de Kerk daar was vaak problematisch. We moeten samen blijven om sterker te staan. We hebben dus één enkele Conferentie voor de twee landen.

Nu het conflict en de problemen in het land blijven aanhouden, zijn vele mensen wanhopig. Velen verliezen de hoop volledig en zijn verward. Het leed is te hard om dragen.

Wij van de Kerk blijven de mensen hoop geven, proberen hen verder te doen denken en kijken dan het leed dat ze tegenwoordig meemaken. Dat doen we door pleitbezorging. Dat is de reden waarom ik hier in België ben, in het hart van Europa, met de hoofdzetel van de Europese Unie. Ik kom vragen om de steun aan Zuid-Soedan verder te zetten, om vrede te brengen naar Zuid-Soedan, om de oorlog te stoppen, het conflict te doen ophouden en druk uit te oefenen op de regering van Zuid-Soedan om vrede, dialoog en verzoening te aanvaarden. Om alle middelen, elke mogelijkheid te gebruiken die zich biedt om de regering van Zuid-Soedan te beïnvloeden, zodat ze inzien dat levens redden, levens beschermen, mensen beschermen en aan vrede bouwen van essentieel belang is. Ik weet dat de Europese Unie de macht, de invloed, de middelen daartoe heeft en daarom doe ik een beroep op hen. Daarnaast is het leed ook te groot.

De problemen die de mensen meemaken, vereisen onmiddellijke hulp. Er is nog altijd hongersnood, het ontbreekt aan lokale basisdiensten en ondersteuning is absoluut noodzakelijk, om het leven van de mensen te redden, om de mensen redenen tot hoop te geven.

Ik zou ook willen zeggen dat conflicten het leven hier hebben beheerst, zodat het net is alsof oorlog de enige manier is om het land te besturen. Ik denk dat we het leven ook aantrekkelijk moeten maken, door programma’s voor jongeren om in hun levensonderhoud te voorzien. Zodat ze de wapens niet meer willen opnemen om oorlog te voeren, of niet meer proberen om uit Afrika weg te vluchten en naar Europa te komen.

De enige manier om dit te doen, is jongeren programma’s aanbieden om in hun levensonderhoud te voorzien, opleidingscursussen organiseren, technische scholen en landbouwprogramma’s voor voedselveiligheid. Daardoor zullen de jongeren hier blijven om hun land te ontwikkelen, om zichzelf te ontwikkelen en een einde maken aan die immigratie en al het ander leed dat ze meemaken.

Ik zou een oproep willen doen tot alle vrienden en weldoeners, u willen danken voor alles wat u in deze moeilijke tijden al voor ons hebt gedaan, en u vragen om ons te blijven steunen.

We zouden met u willen samenwerken om het land naar vrede te helpen evolueren zodat we onszelf kunnen ontwikkelen en in onze eigen noden kunnen voorzien.

We hebben uw gebed nodig, bid voor ons. Dat kunnen we niet alleen, met ons verstand. We hebben de macht en de sturing en de zegen van God nodig. Ook u wil ongetwijfeld dat men voor u bidt en wij zullen dat doen. Dank u, God zegene u allen.

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation