Zomerkamp voor jongeren en gezinnen uit Aleppo

FacebookTwitterGoogle+

Sinds zes maanden vallen er geen bommen meer op de stad Aleppo in Syrië. In de verte hoort men ’s nachts echter wel nog ontploffingen in de wijken aan de rand van de grootstad, die voor de oorlog meer dan twee miljoen inwoners telde. In de buitenwijken worden immers nog altijd gevechten geleverd. Hoeveel inwoners de stad nu telt, is moeilijk vast te stellen. Velen zijn naar andere delen van het land getrokken, anderen hebben het land zelfs verlaten en zijn naar buurlanden als Turkije, Libanon, Jordanië of nog verder weg, naar Europa en Amerika geëmigreerd. Voor degenen die achtergebleven zijn, begint de eerste zomer die ze sinds 2012 in vrede kunnen doorbrengen. Eindelijk kunnen ze wat ontspanning zoeken buiten de stad. Daarom organiseert het Syrisch-katholieke aartsbisdom van Aleppo voor hen zomerkampen in de zogenaamde Vallei der Christenen, in de buurt van Homs. De pauselijke hulporganisatie Kerk in Nood ondersteunt dit initiatief met 30.000 €.

Onder hen bevinden zich 1.200 kinderen, jongeren en volwassenen die deel uitmaken van de Syrisch-katholieke parochie St. Ephrem. De parochie werd in de oude Syrische stad gesticht door overlevenden van de grote Armeense genocide van 1915. Ze kwamen uit Turkije, maar waren van Syrische afstamming. Pater George Sabounji, de parochiepriester van St. Ephrem, benadrukt echter dat “niet alleen Syrisch-katholieke, maar ook orthodoxe en melkitisch-Griekse jongeren aan ons zomerkamp  deelnemen. Wij nemen die maatregel opdat ze zich begeleid zouden voelen, Gods liefde zouden ervaren en de gemeenschap in de Kerk zouden leren kennen, opdat ze andere jonge mensen zouden kunnen ontmoeten en zich niet alleen zouden voelen.“

De priester van middelbare leeftijd beschikt over een onvermoeibare kracht. Hij is de enige verantwoordelijke voor de geloofsgemeenschap. Bovendien voorziet hij honderden gezinnen die door de oorlog uit Aleppo werden verdreven van levensmiddelen, medicijnen en een onderkomen. Hoewel er nu een einde is gekomen aan de gevechten, kunnen vele mensen nog altijd niet terug naar hun huizen omdat die werden verwoest. “Dat hier is niet gewoonweg een kerk, het is onze thuis”, zegt Magdalene, een jonge moeder die als tolk optreedt en pater George helpt met het organiseren van de zomerkampen, terwijl haar gezicht straalt.

Bovendien zou Magdalene samen met haar man en haar driejarig dochtertje aan het project willen deelnemen. “Uitzonderlijk hebben we dit jaar ook gezinskampen georganiseerd. Wij zullen de stad voor het eerst verlaten na vier jaar oorlog”, zegt pater Sabounji. Hij benadrukt dat zonder de financiële steun  van de pauselijke stichting “Kerk in Nood” geen enkel gezin de uitgaven voor die paar dagen ontspanning in de zomer (voedsel, onderkomen, huur van de installaties, transport enz.) zou kunnen betalen. “Weg zijn uit de stad, zal hen weer moed en kracht geven. Ze zullen er hoop  uit putten en niet meer willen emigreren.”

Aan de zomercursus nemen kinderen en jongeren tussen 6 jaar, de leeftijd van de eerste communie, tot 18 jaar deel. Behalve de gezinnen is er ook nog een groep volwassenen aanwezig. De 8-jarige Amanda zal voor de allereerste keer een andere plek bezoeken dan Aleppo. “Ik verheug me op Kafroun. Ik zou de Wadi Al-Nasara (‘Vallei der Christenen’) willen leren kennen’, zegt het enthousiaste kind. De plaats waar het zomerkamp zal plaatsvinden, geldt als een van de mooiste streken van Syrië. Het is een vruchtbare streek, gelegen in de nabijheid van de Libanese grens en er woont een christelijke meerderheid. “Wat ik het leukste vind aan de vakantiekampen, is dat we leren om het gebed en ons geloof te verdiepen. Daarnaast maken we ook nieuwe vrienden. Dankzij uw gulheid weten we dat we er niet alleen voor staan“, voegt de 15-jarige Miriam hieraan toe. Ze is een van de vormelingen van de parochie St. Ephrem.

Pater George Sabounji

“Soms hebben de christelijke kinderen problemen wanneer hun islamitische kameraden hen vragen om hen iets over het christendom te vertellen. Soms weten ze immers niet wat ze moeten antwoorden. Het vakantiekamp moet een ervaring zijn die hen in hun geloof sterkt”, zegt pater Sabounji. Hij spreekt zijn dank uit voor de onontbeerlijke hulp van “Kerk in Nood”. “U kunt er zeker van zijn dat die hulp ons enorm veel goed doet. Wij voelen ons echt alsof we uw broers en zussen zijn. We bidden dat de Heer ons de gunst verleent om verenigd te zijn in dezelfde geest, zodat u Gods liefde kunt beleven. Bid alstublieft ook voor ons.”

De parochie St. Ephrem staat open voor iedereen. Van de parochie maken ook verscheidene groepen van de Focolarebeweging deel uit. In totaal zijn er ongeveer 120 leden van die beweging. Daarnaast zijn er ook een aantal gemeenschappen van het Neocatechumenaat (De Weg). Onder de illustraties en de foto’s in de werkkamer van pater Sabounji vallen vooral drie foto’s van de priester met de laatste drie pausen op. “Toen ik paus Franciscus op een audiëntie mocht begroeten, heb ik hem uitgenodigd om Aleppo te bezoeken. Wij weten dat hij een man van God is. Ook al is zijn taak enorm, toch staat hij dichter bij Christus. Daarom heb ik hem ook gevraagd om voor ons te bidden. Hij antwoordde mij dat hij Syrië nooit vergeet.“

Door Josué Villalón

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation