Zij hebben het fanatisme, wij hebben de hoop“

FacebookTwitter

Leuven/Königstein, 23.03.2016

Beste vrienden,
Wat deze week gebeurde in Brussel, heeft ons allen geraakt. Wij leven mee met de vele slachtoffers. We hopen op een goed herstel voor de gewonden. We bidden voor alle families en vrienden die iemand verloren hebben.
We danken in ons gebed ook alle mensen die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten om deze mensen te helpen, in het bijzonder de veiligheidsmensen en de hulpverleners alsook de politieke leiders die zorg moeten dragen voor de bevolking.
Dank om zoveel barmhartigheid.

Vandaag beginnen we aan drie bijzondere dagen voor Pasen, laten wij stilstaan bij de lijdensweg van Jezus Christus. Laten we stilstaan bij het lijden van zoveel mensen vandaag en hen meedragen in ons gebed.
Onze hoop is de verrijzenis, het Leven. Dat wij blijven vertrouwen dat het leven sterker is dan de agressie en de dood. Dat wij in ons land mogen samenleven, met heel veel Liefde.
Vanwege de directie en de medewerkers van Kerk in Nood België/Luxemburg.

Johannes baron von Heereman

Johannes baron
von Heereman

De Uitvoerend President van de Pauselijke Stichting Kerk in Nood internationaal, Johannes baron von Heereman, beschreef de aanslagen in Brussel en de eerdere islamitische terreurdaden in Frankrijk, Nigeria, Mali, Ivoorkust en andere plekken in de Wereld als “Aanvalsdaden van het Kwaad”. Tegen dergelijke misdaden helpen op politieke vlak enkel inzicht en preventieve veiligheidsmaatregelen en op geestelijk vlak enkel nog gebed – op de eerste plaats voor de slachtoffers en daarnaast ook voor de daders en de potentiële daders.”
Terzelfdertijd wijst hij ook op de “enorme en wonderbaarlijke tekenen van solidariteit bij de mensen in Europa. Heereman: “Hoe erger de islamitische terreur toeslaat, hoe groter de betoonde solidariteit is tussen de burgers.

Ik was nogal onder de indruk van een verklaring van een landbouwer in de buurt van Brussel, die naar de Belgische hoofdstad afgezakt was om bloed te geven. Hij zei op de radio: “Ik kweek en geef aan de mensen vruchten en groenten, vandaag geef ik bloed. Ik ben katholiek en dus voorstander van het leven. Mijn bloed moet er toe bijdragen om levens te redden, of die nu van christenen, moslims of atheïsten zijn. Deze vanzelfsprekende naastenliefde is voor fanatici en terroristen totaal vreemd. Het is die naastenliefde die ervoor zal zorgen dat terreur mislukken zal.” Kerk in Nood beleeft dat “sinds drie jaar heel sterk. Hoe erger de terreur toeslaat in het noorden van Nigeria, in Syrië, in Irak en ander islamitische regio’s, hoe meer onze weldoeners zich tonen steeds meer solidair met de slachtoffers. We weten het allemaal: terroristen kennen geen vrijheid, enkel geweld. Ze hebben het fanatisme, wij hebben de hoop.”

Kerk in Nood België/Luxemburg is ook getroffen door de meelevende reactie van collega’s en projectpartners. Hieronder publiceren we er enkele van:

Sr. Annie Demerjian, Aleppo (Syria)
I am very sad to hear about what happened yesterday in Belgium .
Be sure of my prayer. God bless and protect our world.

Amélie de La Hougue (AED France)
J’espère que tu vas bien et tous les membres de l’AED en Belgique aussi. On pense bien à vous avec l’évènement de ce matin à l’aéroport.
Belle route vers Paques
Amélie

Maria Lozano (ACN Königstein)
Praying for all the people in your country… :(

Kim Hill (ACN USA)
I am so happy to hear you are all okay. I pray that everyone and your families stay safe
It is a very scary time now. Be careful.
Love and Prays to you all

Father Jeeva Kumar (India), broer van Father Bosco Sint-Kwinten Leuven
Dear loving all, greetings of love and peace to you from Fr. Jeeva Kumar, how are you. It is very sad to hear about the bomb blast in the airport of Belgium which is in Europe. I feel very, very sorry. I will be praying for you all. Condolences to the families of the dead people and our prayers for the injured people. We are for you. God bless you. We support you.
Your loving brother.

Eva Maria Kolmann (ACN Königstein)
I take this occasion to express my deep sadness about these terrible events, and I hope non of your dear ones was affected. All my best wishes for this Holy week and for Easter and I hope life will get normal again at Brussels!

Kerk in Nood in Zuid-Korea

160424 Pray for Brussels

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *