Zambia – Success Story: Renovatiewerken in priesterseminarie van Sint-Augustinus

09/07/2019 Leuven – De Zuid-Afrikaanse binnenstaat Zambia is een van de meer stabiele landen in Afrika. Met nagenoeg 90 procent van de bevolking vormen de christenen de meerderheid van de zowat 17 miljoen inwoners. Slechts ongeveer één vijfde van de bevolking is echter katholiek. De meeste christenen zijn lid van diverse protestantse geloofsgemeenschappen.

De katholieke Kerk wordt met grote uitdagingen geconfronteerd. Terwijl het kerkelijk leven in het verleden vooral op buitenlandse missionarissen steunde, die materiële ondersteuning kregen uit hun herkomstlanden, wordt de verantwoordelijkheid tegenwoordig in steeds grotere mate door binnenlandse bisschoppen en priesters gedragen. Op vele plaatsen is de infrastructuur slecht. De parochies strekken zich uit over immense gebieden en de gelovigen leven zeer verspreid, zodat er veel meer priesters nodig zijn om iedereen te kunnen begeleiden en opvolgen. Tegelijk voeren sekten een agressief missiebeleid en overhalen ze talrijke mensen met simpele heilsboodschappen om hen te volgen. Ze beloven succes, rijkdom en gezondheid en slagen er zo ook in om katholieken te overtuigen. Daarin slagen ze vooral wanneer de pastorale begeleiding wegens een gebrek aan middelen en door de grote afstanden niet intensief genoeg kan gebeuren om ervoor te zorgen dat de mensen zich thuis voelen in de Kerk en in het kerkelijk leven worden verankerd.

Daarom heeft de Kerk in Zambia vooral meer priesters nodig. Om priesters te kunnen opleiden, moeten echter ook de noodzakelijke voorwaarden vervuld zijn. In het priesterseminarie van Sint-Augustinus in Kabwe bereiden bijna 90 jonge mannen zich op de priesterwijding voor. Het gebouw dat al uit de jaren 1950 dateert, was echter al jaren dringend aan renovatie toe. Scheuren in de muren, vallende dakpannen en stukken van de plafonds, een slechte riolering. Dat alles zorgde ervoor dat het leven in het seminarie niet alleen moeilijk, maar soms zelfs gevaarlijk was. Vooral de wasruimten waren dringend aan renovatie toe. Dankzij de steun van onze weldoeners, die 14.900 euro hebben geschonken, konden de badkamers worden gerenoveerd en de buisleidingen worden vervangen. De aanstaande priesters danken van harte iedereen die daarbij geholpen heeft.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 159-02-19 Zambia

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid