Zambia: Misintenties voor vijf priesters die in de priesteropleiding actief zijn

10/04/2018 Leuven – In het “Emmaus Spirituality Center“ in Lusaka doorlopen alle jonge mannen van het land die zich tot het priesterschap geroepen voelen een “geestelijk jaar“. Dit is het voorstadium van de priesteropleiding, dus vóór de jongelingen in een van de priesterseminaries binnentreden. Het betreft een zogenaamde “propaedeutica“, een voorbereidend jaar waarin de spirituele grondslag wordt gelegd voor de verdere studieweg en de jonge mannen zich na het eindexamen in het secundair onderwijs geleidelijk aan het spirituele leven aanpassen, zich op menselijk vlak verder ontwikkelen en tot rijpheid komen. Gemiddeld doorlopen elk jaar 45 jongeren dit eerste stadium van de priesteropleiding.

“Aangezien wij maar al te goed weten dat de Kerk ware getuigen van het Evangelie nodig heeft, die zeer degelijk opgeleide, gemotiveerde en gedisciplineerde priesters zijn, moet het seminarie zijn dagelijkse plichten vervullen“, aldus eerwaarde Justin Mulenga, die verantwoordelijk is voor de priesterseminaries bij de Bisschoppenconferentie van Zambia. De vijf priesters die aan het “Emmaus Spirituality Center“ instaan voor de opleiding en de spirituele begeleiding van de toekomstige priesters, moeten zich daarom volledig op hun opdracht kunnen toeleggen en voor die dienst beschikbaar zijn. Dat betekent echter tegelijk ook dat ze geen bijkomende bronnen van inkomsten hebben, die bijvoorbeeld voortvloeien uit een activiteit die ze in een parochie uitoefenen. Bijgevolg zijn ze aangewezen op misintenties.  Wij zouden hen met misintenties voor een totaal bedrag van 5.300 euro willen ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 159-04-masses Zambia

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid