Wit-Rusland: Een auto voor de dominicanessen in Baranovitsji

25/05/2020 Leuven – Al in 1992, dus vlak na het einde van de Sovjet-Unie, kwamen drie dominicanessen uit Polen naar Wit-Rusland en gingen aan het werk in de stad Baranovitsji. Blijkbaar werkte hun voorbeeld aanstekelijk. Inmiddels kan de ordegemeenschap zich immers over een aanzienlijk aantal inheemse roepingen verheugen. Tegenwoordig zijn 18 van de zusters uit Wit-Rusland afkomstig. Nog andere jonge Wit-Russische vrouwen zouden ook in de orde willen intreden. In Wit-Rusland zijn de dominacessen vandaag de dag op vier plaatsen actief.

In de katholieke parochie van de 170.000 inwoners tellende stad Baranovitsji verrichten de zusters kosterdiensten, geven ze catechismusonderricht, werken ze met kinderen en jongeren en zorgen ze voor zieke en bejaarde mensen. Aan de catecheselessen nemen zowat 100 kinderen en jongeren deel. Daarnaast bereiden de zusters ook volwassenen op het ontvangen van de sacramenten voor. Ze vervoeren bejaarden en zieken naar de kerk of brengen de communie voor zieken naar hen, troosten hen en staan hen bij. In de kerstperiode organiseren de dominicanessen de verdeling van geschenkpakketten met kleren, levensmiddelen en geneesmiddelen voor behoeftige mensen.

De drie zusters in Baranovitsji beschikken over een kleine auto die ondertussen al tien jaar oud is. De reparaties verslinden echter steeds meer geld. De zusters zijn dringend op een voertuig aangewezen. Behalve de bezoeken in het kader van de pastorale zorg, moeten ze zich voor bezinningsdagen en voortgezette opleidingsevenementen immers ook naar Pinsk verplaatsen, waar de zetel van het bisdom gevestigd is. De afstand bedraagt 180 kilometer. Daarnaast moeten ze ook naar het opleidingscentrum van hun ordegemeenschap in Minsk rijden (190 km verwijderd) en naar de vier andere huizen van hun orde in Wit-Rusland, waarvan er sommige tot 300 kilometer van hun basis verwijderd zijn.

Aangezien de zusters de financiële middelen voor een nieuwe auto niet zelf kunnen bijeenbrengen, hebben ze zich vol vertrouwen tot Kerk in Nood gewend. Voor hun werk zou het ook nuttig zijn indien de auto een iets grotere kofferruimte zou hebben, aangezien ze vaak allerhande dingen moeten vervoeren – bijvoorbeeld de zaken voor de kerstpakketjes. We zouden hen met 10.000 euro willen ondersteunen om een andere auto te kopen. De zusters bedanken alle weldoeners al bij voorbaat en nemen hen in hun gebeden op!

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 439-05-29 Wit-Rusland

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid