“Wij willen vrede en hebben die dringend nodig. Wij vragen u om voor ons te bidden!” Een oproep uit Syrië van aartsbisschop Jean-Abdo Arbach.

Aartsbisschop Jean-Abdo Arbach

18/04/2018 Leuven – De melkitische Grieks-katholieke aartsbisschop Jean-Abdo Arbach van Homs heeft een boodschap gepubliceerd die gezien de situatie in Syrië na 7 jaar oorlog en na de jongste gebeurtenissen van uitputting en groot verdriet getuigt: “De mensen kunnen niet meer. Ze willen een normaal leven leiden: rustig slapen en wakker worden om dan te gaan werken en het lawaai van vallende bommen niet meer moeten horen. Het is genoeg geweest en het is te veel!” In een gesprek met de pauselijke stichting en internationale hulporganisatie Kerk in Nood verzoekt de aartsbisschop om voor de bevolking te bidden: “We hebben gebeden, gebeden en nog meer gebeden nodig, alleen op die manier zullen wij in dit land de eenheid kunnen herstellen”, herhaalt hij, terwijl hij eraan herinnert dat ook paus Franciscus heeft gevraagd om voor Syrië te bidden. Wat er aan het gebeuren is, zo zegt hij, beperkt zich niet alleen tot dit land, maar heeft de grenzen overschreden. De hele wereld heeft vrede nodig. “Wat heeft die oorlog gebracht? Alles is vernield, er zijn miljoenen vluchtelingen… Wat indien de politici van deze wereld alleen voor de vrede zouden werken in plaats van voor de oorlog”, zegt hij met verdriet in zijn stem.

Ondanks die afschuwelijke situatie verliest het Syrische volk naar zijn zeggen de moed nog niet en blijft het geloven dat er voor het land een nieuw begin mogelijk is. Kerk in Nood ondersteunt in de regio van Homs verscheidene projecten, bijvoorbeeld met studiebeurzen voor 4.000 studenten, helpt de bevolking met voedsel en geneesmiddelen en biedt steun bij de heropbouw van zowel woonhuizen als kerken en catechesecentra. Van die laatste werd al ongeveer 80 procent heropgebouwd.

De drie patriarchen van de Kerken in Syrië – de Grieks-orthodoxe  patriarch van Antiochië en het gehele Oosten, Johannes X; de Syrisch-orthodoxe patriarch van Antiochië en het gehele Oosten, Ignatius Afrem II; en de patriarch  van de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk van Antiochië, Alexandrië en Jeruzalem, Joseph Absi − hebben van hun kant de raketaanvallen die door de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië tegen Syrië werden uitgevoerd als vergelding voor een vermoedelijke aanval met gifgas van de Syrische regering in de stad Douma in een mededeling gericht aan de pauselijke stichting Kerk in Nood scherp veroordeeld. Het gaat om een verschrikkelijke situatie, die de religieuze leiders “als een duidelijke schending van het internationaal recht en van het Handvest van de Verenigde Naties” bestempelen, die “niet gerechtvaardigd is en niet op voldoende en onomstotelijke bewijzen gesteund is”. Ze benadrukken dat het “om een brutale daad van agressie gaat, die elke mogelijkheid van een vreedzame politieke oplossing de grond in boort en alleen maar tot nog grotere complicaties leidt”. Bovendien “is ze koren op de molen van terroristische organisaties, die daardoor worden aangemoedigd om hun terreuractiviteiten verder te zetten”. De patriarchen roepen in hun mededeling “alle Kerken in de landen die bij de aanvallen betrokken waren“, ertoe op “om in overeenstemming met het Evangelie hun christelijke plicht te vervullen, die daad van agressie te veroordelen en een oproep tot hun regeringen te richten om zich voor de bescherming van de internationale vrede in te zetten”.

Door Monica Zorita

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid