Wij Armeniërs, of we nu katholiek zijn of orthodox, we houden van de Paus”

FacebookTwitterGoogle+

De Armeense katholieke Kerk kijkt uit naar het bezoek van Paus Franciscus aan het eind van juni – Kerk in Nood (ACN) helpt bij de voorbereiding van het bezoek

Mgr. Raphael Minassian, de katholieke aartsbisschop

Mgr. Raphael Minassian,
de katholieke aartsbisschop

Königstein, 3 juni 2016. De verwachtingen staan hoog gespannen nu het Pausbezoek aan het land dichterbij komt. “De Heilige Vader komt de Armeniërs sterken in hun geloof. Wij Armeniërs, of we nu katholiek of orthodox zijn, houden van hem. Hij erkende uiteindelijk toch de genocide van ons volk”, zei de Armeense katholieke aartsbisschop Mgr. Raphael Minassian, verantwoordelijk voor Oost-Europa, in een gesprek met de internationale katholieke pastorale hulporganisatie Kerk in Nood (ACN).De Paus brengt een bezoek aan de republiek in de Kaukasus van 24 tot 26 juni. “In het afgelopen jaar toonde de Paus een sterk moreel leiderschap door de genocide tegen ons volk honderd jaar geleden met naam en toenaam te noemen en het te erkennen als de eerste genocide van de 20ste eeuw. Dat is voor de Armeniërs zeer belangrijk.” De aartsbisschop beklemtoonde dat je daarvoor de psychologie van het Armeense volk moet begrijpen. “We proberen al honderd jaar ons lijden te laten erkennen, pogingen die niet veel succes hebben gehad. We kregen alleen loze beloften van landen en hun politici die vooral hun eigenbelang verdedigden. De Paus echter is geen politicus. Hij is de vertegenwoordiger van Christus op aarde en hij is bezorgd om de waarheid en om mensenrechten”, zei de aartsbisschop.

Genocide memoriaal nabij Jerevan

Genocide memoriaal nabij Jerevan

Hij verklaarde ook nog dat ondanks het feit dat Armenië geografisch wat aan de periferie ligt, het toch van grote betekenis is voor het christendom. “Armenië was het eerste land dat het christendom adopteerde. Dat gebeurde meer dan 1700 jaar geleden. Ons volk ondervindt nog steeds invloed van dat geloof. Eeuwenlang hebben we het christendom miljoenen martelaars geschonken. Ik zeg altijd: het Joodse volk bereidde de eerste komst van Christus voor. Via onze martelaars, plaveien de Armeniërs het pad voor de tweede komst van Christus. We getuigen van Christus voor de gehele wereld.”

De overgrote meerderheid van de Armeense bevolking behoort tot de Armeense apostolische Kerk. De Armeense katholieke Kerk, die geünieerd is met Rome en ongeveer 160.000 leden telt, komt uit deze Kerk voort. Aartsbisschop Minassian zei dat de oecumenische betrekkingen tussen de katholieken en de orthodoxe meerderheid nu uitstekend zijn. “Ik ben nu al zes jaar bisschop in Armenië. Wanneer het duidelijk werd wanneer de Paus zou komen, heeft het hoofd van de Armeense orthodoxe Kerk me gezegd dat hij alles in het werk zou stellen om het bezoek te laten slagen. De relaties tussen beide Kerken wordt zelfs sterker. Daarvan ben ik van overtuigd.” Hij zei dat de verschillen tussen de Armeense orthodoxe Kerk en de Armeense katholieke Kerk sowieso minimaal zijn. “We delen hetzelfde geloof, vieren dezelfde sacramenten en de dezelfde liturgie. Het enige verschil zit hem in de erkenning van de Paus in Rome. Er zijn geen andere verschillen. De Armeniërs, orthodoxen en katholieken, zien zich als één volk met één Kerk.”

Het organisatieteam van het Pausbezoek

Het organisatieteam van het
Pausbezoek

De betrokkenheid binnen de Armeense katholieke Kerk voor het pausbezoek is heel groot, zegt de aartsbisschop. “We hebben nu al veel meer aanvragen van mensen die de publieke Mis willen bijwonen dan dat er plaatsen zijn op het plein. Daarom zullen we de dienst projecteren op een groot scherm op een tweede plein, dat de Paus zal bezoeken na de Mis. We verwachten tot 50.000 mensen voor de eredienst.” Meer dan 300 vrijwilligers moeten ervoor zorgen dat de Eucharistieviering ordelijk verloopt. “Ze bereiden zich daar nu al op voor met Eucharistievieringen en vergaderingen. Onze Kerk met haar veertig parochies leeft er intens naar toe. We hopen dat deze gebeurtenis ons geloof zal verdiepen.” Volgens aartsbisschop Mgr. Mianassian is de situatie van de Kerk in Armenië compleet verschillend van die in andere delen van West-Europa. “Hier is van secularisme weinig te bespeuren. De Armeniërs zijn een gelovig volk. De mensen bezitten geloof. Het maakt deel uit van hun leven. Onze Kerk is zeer levendig, ook al zijn we niet met velen. Toch hebben veel projecten voor de armen, de ouderen en de gehandicapten. Nochtans beschikken we niet over veel financiële middelen. Daarom zijn we ook zo dankbaar voor de vrijgevigheid van Kerk in Nood (ACN) en haar gulle weldoeners. Ik zou hen daar uitdrukkelijk willen voor danken. Maar vandaag zou ik hen in het bijzonder willen vragen om te bidden opdat het pausbezoek een succes zou worden.”

160620 armenie2 160620 armenie7 160620 armenie4

Kerk in Nood (ACN) steunt de christenen in Armenië al jarenlang. Er werden toelagen toegekend voor pastorale projecten zoals de vorming van seminaristen en priesters en voor zomercursussen voor kinderen en jongeren. De pastorale hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) steunt de lokale Kerk ook financieel in de voorbereiding en de praktische uitwerking van het pausbezoek.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation