Werelddag van het Godgewijde leven: “In hun huwelijksliefde voor Jezus Christus sturen de kloosterbroeders en -zusters een signaal naar de wereld“

01/02/2018 Leuven : Het was een zeer emotioneel moment toen de jonge karmeliet Christo zijn eeuwige geloften aflegde. Zijn ouders hadden hem naar het altaar begeleid, net als bij een traditioneel Afrikaans huwelijk de zoon aan de bruid wordt gegeven. Hier gaven de ouders hun zoon aan de Kerk. Bij zijn medebroeders en bij de gelovigen heerste een grenzeloze vreugde. De dag daarna werd hij in de kathedraal van Bouar tot diaken gewijd en zijn medebroeder Odilon tot priester.

Goede nieuwsberichten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bijzonder schaars. Het door crisis geplaagde land bekleedt de laatste plaats op de Human Development Index (index van de menselijke ontwikkeling) en is ongeveer twee jaar na het einde van de burgeroorlog nog altijd voor 80 procent in handen van diverse bewapende groeperingen. Altijd opnieuw barst het geweld wel ergens los en jaagt duizenden mensen op de vlucht. Ook op de dag na de wijding van de twee karmelieten werd de vreugde al snel overschaduwd door een gewelddaad. Twee met machinegeweren bewapende mannen waren het terrein van het karmelietenklooster in Bouar-Yolé binnengedrongen en hadden de wachter gevangengenomen. Ze bedreigden pater Marcello Bartolomei en pater Aurelio Gazzera, die er echter in slaagden om de aanvallers naar de toegangspoort te duwen en van het terrein te verdringen. De gewapende mannen waren buiten zichzelf van woede en schoten wild om zich heen, maar ze stonden buiten de poorten van het klooster.

In dit land, waar kloosterbroeders en –zusters en missieposten altijd opnieuw ten prooi vallen aan gewapende aanvallen en overvallen, zit het aantal roepingen echter in de lift. 27 jonge mannen bereiden zich in de karmelietenorde erop voor om hun leven volledig ten dienste te stellen van God. Dat vereist heel wat moed. Het zijn namelijk de kloosterlingen die zich, vaak met gevaar voor hun eigen leven, inzetten voor vrede en verzoening. “Mijn enige wapen is het gebed”, vat de uit Italië afkomstige karmelietenpater Aurelio Gazzera het treffend samen.

De pauselijke stichting “Kerk in Nood” ondersteunt de opleiding van de toekomstige karmelieten in de Centraal-Afrikaanse Republiek en helpt kloosterbroeders en –zusters overal ter wereld. Pater Martin Barta, de internationale geestelijke assistent van de hulporganisatie, licht dit nader toe: “Kerk in Nood ondersteunt wereldwijd Godgewijde mensen, die niet enkel door menslievende en pastorale werken gericht tot de buitenwereld, maar vooral ook door hun gebed en hun toewijding aan God die verborgen kracht van de missie zijn en zonder wie wij geen blijvende vrucht zouden kunnen dragen. Het geheim van de werkelijk duurzame vrucht van de missie – ook al komt die vrucht misschien pas heel wat later tot rijpheid – is het ‘blijven in Jezus’. De vruchtbaarheid van de werking van de Kerk is ook afhankelijk van de mate waarin ze met HEM verbonden is. Jezus belooft ons: ‘Wie in Mij blijft gelijk Ik in hem draagt veel vruchten‘.”

De “Werelddag van het Godgewijde leven” herinnert eraan, aldus Barta, dat er mensen zijn die “op een bijzondere manier in Jezus blijven, die zich toewijden aan Hem die zich zonder voorbehoud aan ons schenkt. Ze zijn in hun huwelijksliefde tot Christus een signaal voor de wereld dat aantoont dat de verbondenheid met Hem ons leven geslaagd, vruchtbaar en echt gelukkig maakt.“

Kerk in Nood heeft alleen al in 2017 in één op de twee bisdommen van de wereld op uiteenlopende manieren roepingen in de Katholieke Kerk ondersteund, onder andere die van bijna 700.000 kloosterzusters. Een op de tien priesters kreeg van weldoeners van Kerk in Nood misintenties voor een totaal bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro.

Daardoor kon om de 21 seconden wereldwijd een Heilige Mis met een bijzondere intentie worden gevierd.

Door Eva-Maria Kolmann

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid