Voor de Paus en voor Kerk in Nood zijn vluchtelingen en migranten welkom-waardig

WERELDDAG VAN DE MIGRANT EN DE VLUCHTELING 2020

Ter gelegenheid van de ‘Werelddag van de migrant en de vluchteling’ op 27 september 2020, verklaart de katholieke liefdadigheidsorganisatie Kerk in nood (Aid to the Church in Need –ACN) in 2019 meer dan 90 projecten van ruim 6,3 miljoen euro te hebben gefinancierd voor vluchtelingen, intern ontheemden en repatrianten en dit vooral in het Midden-Oosten, zoals in Libanon, Irak en Syrië, maar ook in Turkije. De internationale organisatie heeft tevens projecten gesteund in Soedan, Tanzania, Kameroen en Ethiopië.

Vanuit haar historische missie om vluchtelingen en ontheemden uit de oostelijke gebieden van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog te helpen, maakt Kerk in Nood gebruik van deze ‘Werelddag van de migrant en de vluchteling’ om de publicatie van het Vaticaan* op 5 mei 2020 te verwelkomen. Dit document met “pastorale richtlijnen betreffende binnenlandse ontheemden” sluit aan bij de boodschap van paus Franciscus voor deze 106de ‘Werelddag van de migrant en de vluchteling’ die de tragische omstandigheden van angst, onzekerheid en afwijzing die ontheemden ervaren, vergelijkt met de Heilige Familie die op hun vlucht naar Egypte “gedwongen werden om te vluchten op zoek naar een veilig en waardig leven voor zichzelf en hun gezin. Vooral in het licht van de huidige wereldgezondheidscrisis mogen we het lijden van deze kwetsbare mensen niet vergeten, en kunnen we alleen door nederig en aandachtig te luisteren, ons met hen verzoenen en hen in onze gemeenschap opnemen.”

In navolging van dit document zei Regina Lynch, verantwoordelijke van de projectafdeling van Kerk in Nood: “Trouw aan haar wortels biedt onze pauselijke stichting pastorale hulp aan plaatselijke Kerken, die vaak niet in staat zijn om fondsen te vinden voor de sociale en pastorale hulp van de ontheemde gemeenschappen in hun land en om aan hun geestelijke behoeften te voldoen. Ik moedig het lezen van dit belangrijke document van harte aan,” zo voegde ze eraan toe, “door alle betrokkenen bij het drama van intern ontheemden vanwege de enorme menselijke en pastorale gevolgen die het met zich meebrengt. Des te meer tijdens deze Covid-19-pandemie, vooral in Afrika.”

Oorlogen en natuurrampen hebben er in 2019 voor gezorgd dat meer dan 33,4 miljoen mensen binnen de grenzen van hun eigen land vluchten, waardoor het aantal intern ontheemden op 50,8 miljoen werd gebracht volgens het Internal Displacement Monitoring Center (IDMC). Van de 33,4 miljoen nieuwe IDP’s (Internally Displaced People) werden 8,5 miljoen veroorzaakt door gewapende conflicten in 50 landen, waaronder drie toonaangevende landen: Syrië (1,8 miljoen), de Democratische Republiek Congo (1,7 miljoen) en Ethiopië (meer dan een miljoen). Alleen al in Afrika ten zuiden van de Sahara werden er in 2019 4,6 miljoen nieuwe mensen intern ontheemd. “Dit is met name te wijten aan de intensivering van de operaties van jihadistische groeperingen in de Sahel-regio, zoals dat het geval is in Burkina Faso, Kameroen en Nigeria. Dit zijn prioritaire landen voor Kerk in Nood,” aldus Regina Lynch.

*Sectie Migranten en Vluchtelingen van het Dicasterie voor de Dienst van de Integrale Menselijke Ontwikkeling

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid