Welke toekomst voor de christelijke minderheid in Pakistan?

FacebookTwitterGoogle+

Toespraak van Dr. Paul Bhatti georganiseerd door de Faculteit van Theologie en Religiewetenschappen

Woensdag 2 december 2015, om 19u30 in de Kleine Aula (Toegang via Maria-Theresiacollege)

Christenen in Pakistan vormen maar een kleine minderheid in temidden van een samenleving die door en door islamitisch is. Vaak worden ze bedreigd door radicale moslims. Wat vermag de islamitisch-christelijke dialoog in deze moeilijke context? Welke toekomst wacht de christenen van Pakistan?

Baron Heereman, voorzitter van ACH int. en dr. Paul Bhatti.

Baron Heereman, voorzitter van ACH int.
en dr. Paul Bhatti.

Dr. Paul Bhatti is een chirurg, die een politieke rol heeft opgenomen in Pakistan na de brutale moord op zijn jongere broer. Shahbaz Bhatti werd op 2 maart 2011 vermoord. Hij was de eerste katholieke minister in een Pakistaanse regering, en ijverde voor de rechten van de christelijke en andere minderheden. Na zijn dood nam Paul Bhatti diens mantel op en werd hij voorzitter van de All Pakistan Minorities Alliance en de Shahbaz Bhatti Memorial Trust. Als politicus gelooft Bhatti dat interreligieuze dialoog en economische en sociale ontwikkeling kunnen bijdragen tot de opbouw van een vredevolle samenleving, waar mensen van verschillende religieuze achtergronden zonder angst samen kunnen leven.

Dr. Paul Bhatti wordt ook gesteund door Kerk in Nood internationaal en we bevelen deze ontmoetingsavond dus heel graag aan!

Prof. dr. Jan De Volder, van de Cusanus Leerstoel ‘Religie, Conflict en Vrede’ leidt de avond in.

Hartelijk welkom, toegang gratis. (Graag op voorhand uw komst melden bij jan.devolder@theo.kuleuven.be)

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation