“We vereenzelvigen ons meer met Goede Vrijdag dan met Pasen”

FacebookTwitterGoogle+

De Goede Week is in Jeruzalem begonnen met de grote processie van Palmzondag, maar de politieke situatie blijft zijn stempel drukken.

Door Oliver Maksan

Op Palmzondag is Jeruzalem van de christenen. Met palmtakken en olijftakken in de hand, stappen duizenden inwoners en bezoekers van overal in de wereld zingend en biddend van de Olijfberg naar de oude binnenstad van Jeruzalem om de zegen te ontvangen van de Latijnse Patriarch van Jeruzalem. Tot grote ergernis van de chauffeurs sluit de Israëlische politie de straten af zodat de kilometerslange processie ongehinderd kan passeren. Nog lang nadat de processie van Palmzondag is uitgegaan, wordt er verder gevierd in en om de christelijke wijk van de oude binnenstad. Zelfs het tramverkeer wordt even onderbroken wanneer christelijke scouts met doedelzakken paraderen. Met deze vieringen willen de christelijke Palestijnen – kleine minderheid in zowel Israël als Palestina – niet alleen de intrede van Jezus in Jeruzalem herdenken, maar ook iets anders tonen aan de joden en moslims: we zijn nog steeds hier – ook al maken we slechts twee procent uit van de bevolking in Israël en nog minder in Palestina.

Het was echter een vreugde in mineur. De golf van geweld die het Heilig Land sinds de herfst overspoelt blijft zijn stempel drukken op het land. Omdat er wegens de huidige toestand veel minder buitenlandse pelgrims naar het Heilig Land reizen, was de processie veel kleiner dan gewoonlijk. In een gesprek met Kerk in Nood schatte een woordvoerder van de Israëlische politie het aantal deelnemers aan de processie op 3000, wat de helft minder was als vorig jaar. Belangrijker is dat de christenen van de Westoever er niet bij waren.

Minder pelgrims dan vorig jaar

160322 heiligland_processie“Vorig jaar reisden we vanuit Bethlehem met zeven bussen. Dit jaar waren er slechts drie”, legt de Johnny, een katholiek uit de geboortestad van Jezus ons uit. Hij zei dat in tegenstelling met de vorige jaren er geen christenen bij waren vanuit de steden van de Westoever zoals Nablus of Jenin. Volgens hem moet de reden gezocht worden bij de Israëlische overheid die dit jaar pas heel laat is gestart met het uitreiken van inreisvisa. “We hebben pas op vrijdag vernomen dat we zondag konden reizen. Voor velen was die mededeling veel te laat”, vertelde hij aan onze pastorale hulporganisatie. Toch zegt Johnny dat dit nog niet de echte reden is. “De mensen zijn ook gewoon bang om naar Jeruzalem te komen. Ze vrezen dat er hen iets zou kunnen overkomen. We horen voortdurend dat er daar Palestijnen worden neergeschoten.” Sinds afgelopen herfst zijn meer dan 180 Palestijnen omgekomen in confrontatie met de Israëlische veiligheidsdiensten. Toch werden de meesten gedood nadat ze Israëli hadden aangevallen, ook burgers. De aanvallen werden uitgevoerd met messen, scharen en geweren. Meer dan 30 joden werden op deze manier gedood. De Israëli beschouwen hun doden als slachtoffers van terrorisme en dringen aan op hun recht op zelfverdediging.

De meeste Palestijnen zien hun doden eerder als vrijheidsstrijders die door Israëli zonder enige vorm van proces worden geëxecuteerd. De standpunten zijn onverzoenbaar. Daardoor groeit het wantrouwen en de haat aan beide kanten.

Rechtvaardigheid, dan vrede

160322 heiligland_jamal

Jamal Khadar, rector van het seminarie in Beit Jalla

“De Kerk is gekant tegen elke vorm van geweld, van zowel door Palestijnen als van Israëlische soldaten. Het is niet omdat ze een uniform dragen dat dit dergelijke daden rechtvaardigt. Tegelijkertijd zijn we voor rechtvaardigheid. Het is eenvoudigweg onvoldoende om zomaar te zeggen: geen geweld meer. Zolang de onrechtvaardigheid aanhoudt, zal er ook geen vrede heersen”, zei Jamal Khadar, de rector van het seminarie van het Latijnse Patriarchaat in Beit Jalla, een buurgemeente van Bethlehem.

In een gesprek met Kerk in Nood was hij niet verrast om te horen dat het aantal bezoekers voor de processie van Palmzondag gedaald was dit jaar. “Ik begrijp heel goed dat de Palestijnse christenen niet graag naar Jeruzalem komen – ondanks het feit dat het Pasen is en dat we dat traditioneel in Jeruzalem vieren.” De priester zei dat alles begon in de late jaren negentig met de controleposten. “De mensen moesten vaak urenlang wachten. Daarna kwam de muur en de inreisvisa. Vroeger ging ik naar Jeruzalem om een ijsje te eten. Vandaag vermijd ik zoveel als mogelijk om naar hier te komen. Ik hou er niet van om door de controleposten te gaan. En vele anderen denken er net zo over.” Priester Jamal gelooft dat Israël de Palestijnen wil ontmoedigen om Jeruzalem te bezoeken. “Niet iedereen krijgt een inreisvisum om de hoogdagen mee te vieren. Soms krijgen de ouders wel een toelating en de kinderen niet. Dan blijft natuurlijk iedereen thuis. Soms krijgen ze wel allemaal een inreisvisum maar worden ze om een onbekende reden teruggestuurd. Dat kan zo niet langer. Jeruzalem hoort een open stad te zijn. Ze hoort iedereen toe, joden, christenen, moslims. Het kan nooit een stad zijn voor enkelen. Zo zal er nooit vrede zijn.”

Rector Khader zei dat de politieke toestand ook invloed heeft op de wijze waarop christelijke Palestijnen Pasen vieren. “Wij, de christenen uit Palestina, vereenzelvigen ons meer met Goede Vrijdag dan met Pasen. De Palestijnen voelen zich zeer verwant met het lijden van Christus. De Evangelies met de lijdensverhalen vertellen niet enkel het verhaal van Jezus maar ook het onze. Dat betekent niet dat we niet in de Verrijzenis zouden geloven en in de hoop die eraan verbonden is. Maar we zijn er nog niet klaar voor.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation