“We stellen veel hoop in president Muhammadu Buhari”

FacebookTwitter

 

Kerk in Nood Brussel/Leuven/Königstein – op woensdag 27 mei sprak de Nigeriaanse bisschop Oliver Dashe Doeme – die op uitnodiging 150603 Doeme4van Kerk in Nood in België was – met leden van het Europese Parlement. Hij was dankbaar voor de vreedzaam verlopen verkiezingen en sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe president Muhammadu Buhari om een einde te maken aan het leed van zijn volk dat geteisterd wordt door het geweld van Boko Haram in het noordoostelijk gelegen bisdom Maiduguri.

 

Vrucht van het gebed

“De verkiezingen”, zo vertelde de bisschop “verliepen onverhoopt vreedzaam. De massale opkomst was een duidelijk teken van de bevolking dat ze hoopte op verandering. De uittredende president Jonathan Goodluck, heeft tijdens deze precaire overgangsperiode die het land had kunnen destabiliseren, een groot staatsmanschap getoond door zijn nederlaag al toe te geven nog voor de officiële cijfers waren gepubliceerd. Dat is een vrucht van het gebed.”

De verwachtingen over het nieuwe presidentschap zijn nu hooggespannen en de belangrijkste zorg voor de nieuwe regering is het veiligheidsaspect. Dat is vooral nodig in het verre noordoosten van het land waar de centrale overheid van de hoofdstad Abuja amper aanwezig is en waar de lokale islamitische gouverneurs, nog steeds boos om de verkiezing van de christelijke president Jonathan Goodluck, de banden aanhaalden met de radicaal islamitische terreurgroep Boko Haram en zo deze vrij spel liet. Daardoor kon zijn regering de situatie niet controleren en werd ze in de recente verkiezingen als incompetent weggestemd.

Daarmee openden de lokale bestuurders al dan niet gewild de doos van Pandora. “Boko Harma heeft als enig agendapunt het islamiseren van het noordoosten van Nigeria en uiteindelijk gans het land. De destabilisatie van het dicht bevolkte Nigeria zou een spiraal van godsdienstig religieus geweld in gang hebben gezet die ook de buurstaten en uiteindelijk geheel Afrika in gevaar zouden brengen. Deze dreiging die uitgaat van Boko Haram en ISIS om een radicale islamitisch kalifaat te installeren is heel reëel”, zegt de bisschop.

 

Boko Haram teruggedreven

Mgr. Oliver Dashe Doeme, bisschop van Maiduguri en E.H. Dirk De Gendt, voorzitter van Kerk in Nood België

Mgr. Oliver Dashe Doeme, bisschop van Maiduguri
en E.H. Dirk De Gendt, voorzitter van Kerk in Nood België

De laatste weken echter hebben gemeenschappelijke inspanningen van het Nigeriaanse leger en een troepenmacht van Kameroen, Tsjaad en Niger er toe geleid dat heel wat terrein en dorpen teruggewonnen werden op de terroristen. Vroeger zouden de militieleden van Boko Haram dorpen aanvallen en zich dan gauw terugtrekken in de bossavanne net over de grens waar het Nigeriaanse leger hen niet kon volgen. Nu heeft de gezamenlijke troepenmacht deze vluchtroute afgesneden en dat is een meer effectieve aanpak. Deze recente successen, die zowel lokaal als internationaal geprezen worden, doen wel vragen rijzen over de aanpak in het verleden. Waarom heeft het bloedvergieten en geweld zeven jaar geduurd terwijl het opruimen van Boko Haran nu in enkele weken schijnt te lukken?

De hoop om bevrijd te zijn van Boko Haram komt niets te vroeg voor de lijdende bevolking in Nigeria. Het geweld eiste het leven van meer dan 11.000 mensen en meer dan een half miljoen mensen sloegen op de vlucht. Mgr. Oliver Dashe Doeme verklaarde: “Gevangen genomen jongeren warden ingelijfd bij de milities van Boko Haram; meisjes moesten zich bekeren en warden uitgehuwelijkt aan de terroristen en de bejaarden liet men van honger omkomen. Dat was het lot van elk dorp dat in hun handen viel.” 

“In mijn bisdom alleen al sloegen 70.000 katholieken op de vlucht voor het brutale geweld. Als je dat berekend voor de rest van de streek, betekent het dat meer dan 300.000 mensen in de getroffen staten op de vlucht zijn. Je mag ook niet vergeten dat 99 percent van de inwoners moslims zijn – de moslims die niet akkoord gingen met de islamitische variante van Boko Haram zijn nog de grootste slachtoffers.”

De bisschop is hoopvol dat – hoewel de strijd nog lang niet gestreden is – de nieuwe president Boko Haram verder zal ontmantelen. “De meeste terroristen verschuilen zich in de bossavanne en het Sambisawoud; de uitvalbasis van Boko Haram is nog niet heroverd en dat baart me nog zorgen. Maar president Buhari is een militair. Hij is moslim maar heeft aangegeven dat hij de president wil zijn voor alle Nigerianen ongeacht hun godsdienstige achtergrond.”

 

Alles is weg

Mgr. Oliver Dashe Doeme vertrekt na zijn informatieronde terug naar zijn gehavende volk en geteisterde bisdom. “Na de militaire successen komen de ontheemde mensen terug maar hun woningen zijn geplunderd. De dorpen zijn weggeveegd, de huizen platgebrand, de dieren gestolen, de oogst verwoest. Het regenseizoen is begonnen en ze hebben nog niets kunnen planten. De noden zijn zeer groot. Ook de kerkelijke gebouwen bleven niet gespaard. Meer dan 250 kerkgebouwen zijn vernield waaronder 20 scholen waar vooral moslimleerlingen school liepen. We hebben niets meer en hebben alles nodig.” 

De bisschop sprak tijdens zijn verblijf in Belgiëook met het Katholiek Nieuwsblad: http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/bisschop-soepele-machtsoverdracht-nigeria-is-vrucht-van-gebed

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *