Wanneer de mensen niet naar de Heilige Deur kunnen gaan, komt de Heilige Deur naar de mensen

FacebookTwitterGoogle+

In het bisdom Gizo op de Salomonseilanden wordt het jubileum op een wel heel bijzondere manier gevierd: met de bedevaart van de rondtrekkende Heilige Deur. “Het is prachtig wanneer mensen vergeven en weer van voren af aan beginnen”, zegt bisschop Luciano Capelli.

Bringing the „Holy Door“ to the isolated people of the periphery parishes of Gizo Diocese – “Year of Mercy”, Year 2015-2016Met de Heilige Deur op de schouders, van eiland naar eiland, van dorp naar dorp – zo wordt het Jaar van de Barmhartigheid in het bisdom Gizo op de Salomonseilanden gevierd. Over een zeer uitgestrekte regio liggen meer dan 40 eilanden verspreid in de Stille Oceaan.

De leden van het pastorale zorgteam van het bisdom Gizo dachten: wanneer mensen die zo ver uiteenwonen niet naar de kathedraal kunnen komen om door de Heilige Deur te stappen, dan moet de Heilige Deur maar in de parochies en de dorpen rondtrekken om de mensen te bereiken. “Op die manier brengt ze vergeving en verzoening”, legt bisschop Luciano Capelli van Gizo uit aan Kerk in Nood. De deur is eenvoudig, vervaardigd van lichtbruin hout en zowat twee meter hoog. Het zou de voordeur van eender welk huis kunnen zijn. Het verschil is echter dat het hier om een rondtrekkende Heilige Deur gaat. “Ze werd gemaakt door jonge leerlingen van de schoolwerkplaats van de regio”, aldus de uit Italië afkomstige bisschop.

“De Deur kan zich echter niet alleen voortbewegen”. Om haar van de ene plaats naar de andere te brengen, maakten we gebruik van een houten boot, het vervoermiddel bij uitstek hier. “We voeren op een zes meter lange motorboot te midden van de Stille Oceaan, kilometer na kilometer in open zee”. Ondanks de sterke emoties onder de deelnemers was het verre van een gemakkelijke reis. “Soms regende het, soms moesten we zeer hoge golven overwinnen of blies de wind enorm krachtig …”.

Bringing the „Holy Door“ to the isolated people of the periphery parishes of Gizo Diocese – “Year of Mercy”, Year 2015-2016In elk dorp werd de Deur met een speciale feestelijke plechtigheid ontvangen: met bloemen, dansen, dieren, traditionele klederdrachten … en “krijgers, de verdedigers van de stammen”. Met witgeschilderd gezicht en een rok van gedroogde bloemen voerden ze een bepaalde choreografie uit, een officiële begroetingsceremonie”, licht de salesiaanse missionaris toe. “Het viel ons op dat er ondanks alle folklore een plechtige feeststemming heerste. De gelovigen waren zich zeer goed bewust van de ernst van dat ogenblik.”

Daarop volgde een liturgische viering waarop de betekenis van het jubileum nader werd toegelicht,  gevolgd door een gebedswake met biechtgelegenheid. Daarna werd er tijd gemaakt voor gesprekken tussen mensen en groepen die in onmin leefden en werden ze uitgenodigd om elkaar te vergeven. “Het gaat hier om afgelegen plaatsen zonder rechters noch advocaten… De mensen spreken zelf recht, ze houden een ‘verzoeningsfeest’, voegt bisschop Capelli eraan toe. De bisschop benadrukt dat het evangelisatiewerk van de Kerk en de betekenis van vergeving en verzoening onder dergelijke omstandigheden een centrale plaats innemen.

Van ganser harte bedankt, paus Franciscus!

De actie met de rondtrekkende Heilige Deur liep gedurende twee maanden. Ze trok door zowat 20 dorpen. “Er was een nooit eerder geziene deelname aan de liturgie”. In elk dorp of bij elke stam bleven ze twee of drie dagen. “Het was bijzonder ontroerend te zien hoe jonge mensen de ouderen, die niet meer konden stappen, hielpen om door de Deur van Barmhartigheid te gaan”, aldus bisschop Luciano Capelli. Het hele volk van Gizo bedankt paus Franciscus voor die ervaring. “Heel veel dank dat u het Heilige Jaar hebt uitgeroepen dat zozeer heeft bijgedragen tot de versterking van de lokale katholieke geloofsgemeenschappen. Bedankt dat u ons de gemeenschap met Rome en met de wereld hebt laten ervaren” – dit deelden ze de Heilige Vader mee in een brief die bisschop Capelli hem persoonlijk heeft overhandigd in Rome.

“De bedevaart van de Heilige Deur heeft een grote solidariteitsbeweging op gang gebracht tussen de parochies”, verzekert de bisschop van Gizo. “Het was een bijzonder knap staaltje teamwerk”. In die regio leven de mensen zeer geïsoleerd, ver weg van elkaar. Maar “ze kwamen bijeen om samen te bidden, te zingen en te delen” (…) “Het is prachtig wanneer mensen vergeven en weer van voren af aan beginnen”.

De vliegende bisschop

Mgr. Luciano Capelli

Mgr. Luciano Capelli

Het bisdom Gizo, waarvan bisschop Luciano Capelli sinds 2007 aan het hoofd staat, bestaat uit meer dan 40 eilanden, die in een straal van 300 kilometer verspreid liggen. Er worden meer dan 10 verschillende talen gesproken. De grote verscheidenheid en de verre afstanden hebben de salesiaanse missionaris al veel hoofdbrekens bezorgd. Omdat hij weet hoe belangrijk de nabijheid van de bisschop tot de mensen is om hen ertoe aan te zetten het Evangelie te volgen, besloot hij op 60-jarige leeftijd om zich een ultralicht vliegtuigje aan te schaffen. Dat brengt hem zelfs naar de meest afgelegen plaatsen in de regio.

De plotse grote weersveranderingen, de permanente vochtigheid, het gebrek aan middelen, de slechte verbindingen, de armoede … De problemen in het bisdom Gizo zijn zeker niet van de minste. De inwoners leven er van visvangst en van landbouw op een zeer primitief niveau.

De internationale hulporganisatie Kerk in Nood ondersteunt het bisdom Gizo al sinds jaren met uiteenlopende projecten, onder andere met misintenties voor de priesters en met hulp voor de opleiding van seminaristen.

Door Mónica Zorita en Maria Lozano

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation