Voedselpakketten voor ontheemde christenen in Noord-Irak

FacebookTwitterGoogle+
Irak: Dankzij onze vrienden en weldoeners heeft Kerk in Nood financiële steun gegeven zodat 13.000 ontheemde gezinnen uit Mosoel en de Ninevevlakte in de maand juni 2015 een voedselpakket kregen. Elk gezin kreeg een pakket ter waarde van 60 USD (Amerikaanse dollar); het bevatte 15 kg rijst, 5 kg suiker, 4 liter bakolie en andere levensmiddelen. We danken de vrijwilligers ter plekke die hun werk secuur en plichtbewust uitvoerden. Ze volgden daarbij de opgelegde procedures en verdeelden de pakketten aan de hand van een lijst met de geregistreerde vluchtelingen. Dankzij de steun van onze weldoeners kan Kerk in Nood ook in de volgende maanden oktober, november en december nieuwe voedselpakketten uitdelen aan de ontheemde gezinnen.
ACN-20150709-26855 ACN-20150709-26857 ACN-20150709-26874 ACN-20150709-26876 ACN-20150709-26880 ACN-20150709-26883 ACN-20150709-26893 ACN-20150709-26896

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation