Vlakte van Nineve: waar de priesters als ingenieur werken

FacebookTwitterGoogle+

De Syrisch-katholieke priester Georges Jahola en de Chaldeeuwse priester Salar Boudagh zijn  verantwoordelijk voor de heropbouw van diverse christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve

Soms gebeurt het dat priesters andere rollen op zich moeten nemen: die van opvoeder, ouder, consulent, leerkracht of zelfs trainer. In Irak, waar IS in de Vlakte van Nineve nagenoeg 13.000 huizen heeft beschadigd of vernield die aan christelijke gezinnen toebehoren, zijn ze gedwongen om de taak van ingenieur of landmeter uit te voeren als ze hun gelovigen op een dag naar hun thuisdorpen willen zien terugkeren.

Zo komen bouwplannen vaak in de plaats van hun soutane en nadat ze de Heilige Mis hebben opgedragen, hangen de priesters aan de telefoon om elektrische apparaten, vensterramen, sanitaire uitrustingen en ander bouwmateriaal te bestellen. “Wie zou die dingen hier in Irak doen indien de Kerk ze niet doet? Wij beschikken over de deskundigheid, het onderhandelingsvermogen en de contacten”, aldus de uit Baghdeda (Karakosh) afkomstige Syrisch-katholieke priester Georges Jahola, die lid is van het “Comité voor de Wederopbouw van Nineve” (“Niniveh Reconstruction Commitee” – NRC), een comité dat in het leven werd geroepen door Kerk in Nood met als opdracht om de wederopbouw te plannen van duizenden christelijke huizen die door IS werden vernield.

In Baghdeda moeten 6.327 huizen van Syrisch-katholieke christenen worden heropgebouwd (waarvan er 108 volledig zijn verwoest). Daarbij komen nog 400 huizen van Syrisch-orthodoxe christenen die moeten worden hersteld (waarvan er maar zeven totaal zijn vernield). Aan enthousiasme en deskundigheid ontbreekt het echter niet. “Na de bevrijding hebben wij tussen 11 november en 3 december 2016 op vijftien werkdagen 6.000 huizen in Baghdeda gefotografeerd”, aldus pastoor Jahola. “Wij hebben ze in sectoren ingedeeld en in kaart gebracht, waarbij wij de graad van beschadiging van elk huis apart hebben genoteerd. Sommige huizen zijn zwaar beschadigd of vernield en moeten volledig opnieuw worden opgebouwd, andere zijn gedeeltelijk uitgebrand of werden door een raket getroffen en kunnen worden hersteld, en nog andere, tot slot, zijn maar licht beschadigd en kunnen dankzij kleinere ingrepen opnieuw in orde worden gebracht. We zijn begonnen met een team van 20 vrijwillige ingenieurs. Nu kan ik over 40 ingenieurs beschikken en over zowat 2.000 arbeiders die klaar staan om met het werk te beginnen. Wij zijn optimistisch. Het herstel van de stroomvoorziening breidt zich langzaam over de hele stad uit.”

De eerste maatregelen leggen zich toe op de dorpen waar IS maar korte tijd heeft verbleven zonder dat er al te grote schade werd aangericht. “Wij zijn begonnen met de heropbouw van Teleskuf en Bakofa, omdat de beschadigingen van de huizen daar niet al te aanzienlijk zijn, in tegenstelling tot wat het geval is in Badnaya, waar 80 procent van de huizen vernield zijn”, legt de 35-jarige priester Salar Boudagh uit. Hij is secretaris-generaal van het Chaldeeuwse bisdom van Alqosh en als lid van het NRC verantwoordelijk voor de wederopbouw van vijf Chaldeeuwse dorpen. De dorpen Teleskuf, Bakofa, Badnaya en Telkef bevinden zich in het oostelijk deel van de Vlakte van Nineve, terwijl Karemlash in het westelijk deel ligt.

“Voordat IS hier binnenviel, woonden er in Teleskuf 1.450 gezinnen, in Bakofa 110, in Badnaya 950, in Telkef meer dan 700 en in Karemlash 875.Voor die gezinnen is de veiligheid de allereerste voorwaarde om naar hun dorpen terug te keren. Ons gebied, het oostelijk deel van de Vlakte van Nineve, wordt gecontroleerd door een christelijke veiligheidsmacht, de Zeravani, die de veiligheid voor 100 procent garandeert. Het gaat hier om een officiële militie en het loon van de leden ervan wordt door Koerdistan betaald.”

De tweede voorwaarde zijn de financiële middelen. De nagenoeg 13.000 huizen die na de doortocht van IS moeten worden heropgebouwd, werden ingedeeld volgens de ernst van de vernielingen. “Er is 7.000 dollar nodig”, aldus Salar, “om een licht beschadigd woonhuis opnieuw te herstellen. Om een uitgebrand huis te repareren, is er 25.000 dollar nodig en om een volledig vernield huis weer op te bouwen 65.000 dollar. Ik bid tot God dat de weldoeners van Kerk in Nood, die ons tot op vandaag zozeer hebben geholpen, ons ook in de toekomst op dezelfde manier zullen blijven helpen, zodat wij onze huizen en onze dorpen kunnen heropbouwen, onze gezinnen kunnen laten terugkeren en de kracht van het christendom in het land van de profeten kunnen herstellen.”

Door Daniele Piccini

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation