Vlakte van Nineve (Irak): Kerk in Nood begint de wederopbouw met Olijfboomceremonie

FacebookTwitterGoogle+

Op 8 mei 2017 heeft de pauselijke stichting Kerk in Nood in de dorpen Bartella, Karemlash en Baghdeda (Karakosh) drie werven voor de wederopbouw van de eerste 105 huizen van christelijke intern ontheemden ingewijd. Aan elk van de eigenaars werd een olijfboompje overhandigd om als symbool van vrede en verzoening in hun tuinen op te groeien.

Erbil (Iraaks Koerdistan), 09.05.2017 – Broos als een jong olijfboompje, niet zichtbaar als het mosterdzaadje uit de parabel in het Evangelie, zo begint de wederopbouw van de eerste huizen van 105 christelijke gezinnen in de Vlakte van Nineve, in de dorpen Bartella, Karemlash en Baghdeda (Karakosh). De eerste werf werd op 11 mei 2017 al geopend.

Philipp Ozores (links)

De nieuwe hoop gaat van de kerken in de door IS geplunderde en vernielde dorpen uit. De aanvallen van IS in de Vlakte van Nineve dwongen in augustus 2014 ongeveer 130.000 christenen om hun huizen te ontvluchten en toevlucht te zoeken in Koerdistan. Gisterenvoormiddag overhandigde Philipp Ozores, de secretaris-generaal van de pauselijke stichting Kerk in Nood, in de kleine Mar-Shmoni-kerk in Bartella een olijfboompje aan 35 Syrisch-orthodoxe gezinnen van wie de huizen in de komende dagen door het comité voor de heropbouw van Nineve (“Niniveh Reconstruction Commitee” – NRC) zullen worden heropgebouwd. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Syrisch-orthodoxe, de Syrisch-katholieke en de Chaldeeuwse Kerk, naast drie adviseurs die door Kerk in Nood werden aangesteld en heeft als taak om de wederopbouw van nagenoeg 13.000 christelijke huizen te plannen die door IS in de Vlakte van Nineve werden vernield.

In Bartella moeten 1.451 huizen worden heropgebouwd die aan Syrisch-orthodoxe gezinnen toebehoren. 75 van die huizen zijn totaal vernield, 278 werden platgebrand en 1.098 zijn gedeeltelijk beschadigd. De water- en stroomvoorziening werd pas enkele dagen geleden weer in gebruik genomen.

Aartsbisschop Timothaeus Moussa Al-Shamany van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië, die tevens prior van het klooster van de Heilige Mattheüs is, verzweeg in zijn preek tijdens het feest van de overhandiging van de olijfboompjes de moeilijkheden van de onderneming niet: “Enkele maanden geleden waren wij op de bevrijding van onze steden aan het wachten. Vandaag wachten wij op de heropbouw. De terugkeer naar onze steden is nog moeilijker dan de vlucht uit onze steden was.”

Na de feestelijkheden in Bartella begaf het kleine “konvooi van de hoop” zich naar Karemlash. Daar overhandigden Philipp Ozores, pater Andrzej Halemba, de verantwoordelijke voor het Midden-Oosten van Kerk in Nood en interimvoorzitter van het comité voor de heropbouw, alsook pater Salar Kajo, de verantwoordelijke voor de heropbouw van de Chaldeeuwse dorpen Telleskuf, Bakofa, Badnaya, Telkef en Karemlash aan nog eens 20 gezinnen elk een olijfboompje. De ceremonie vond plaats in de deels door IS platgebrande Chaldeeuwse Mar Adday-kerk.

Na de plechtigheid herinnerde de 76-jarige Habib Yuossif Mansuor aan het leed dat het vertrek uit zijn geboortedorp had veroorzaakt: “Wij keken de pijn in het gezicht. Na middernacht zijn we gevlucht en hebben onze huizen en al onze bezittingen achtergelaten. Hier in Karemlash had ik een huis met twee verdiepingen dat werd gebombardeerd en met de grond gelijkgemaakt. Wij spreken allen dezelfde taal, dus zouden wij als broeders naar onze steden in de Vlakte van Nineve willen terugkeren, alsof in onze borst maar één hart klopte. Wij willen verenigd leven en werken, alsof wij allen hetzelfde lichaam hadden. Wij danken de Heer en Kerk in Nood.” In Karemlash moeten alle 754 huizen opnieuw worden heropgebouwd of hersteld. 89 daarvan zijn totaal verwoest, 241 platgebrand, 424 gedeeltelijk beschadigd. De watervoorziening werd gisteren weer in gebruik genomen: een klein maar belangrijk teken van hoop.

De laatste olijfboomceremonie vond in Baghdeda plaats. Hier moeten 6.327 huizen opnieuw worden opgebouwd die aan Syrisch-katholieke christenen toebehoren. 108 van die huizen zijn volledig vernield. Daarnaast zijn er 400 huizen die eigendom zijn van Syrisch-orthodoxe christenen waarvan er zeven totaal zijn verwoest. Het ontbreekt echter niet aan enthousiasme en aan deskundigheid: 40 ingenieurs hebben zich laten aanwerven om de stad opnieuw op te bouwen en 2.000 arbeiders staan klaar om met het werk te beginnen. De ingebruikname van de stroomvoorziening breidt zich langzaam over de hele stad uit.

In de Althajra-kathedraal, die aan de Onbevlekte Ontvangenis is gewijd en door IS in brand werd gestoken om door de rookontwikkeling de Amerikaanse militaire vliegtuigen in verwarring te brengen, overhandigden Philipp Ozores en de Syrisch-katholieke aartsbisschop van Mosoel, Kirkoek en Koerdistan, Yohanna Petros Mouche, de olijfboompjes aan 50 gezinnen. De preek van de aartsbisschop in de kathedraal werd herhaaldelijk door applaus onderbroken. Hij wees erop dat de eendracht het laatste middel is om het gemeenschappelijke doel te bereiken. “Wij willen onze aandacht niet richten op de stemmen van hen die ons ontmoedigen en die de opbouw willen verhinderen. Ons besluit om terug te keren staat vast ondanks alle uitdagingen die ons te wachten staan. Wij kunnen rekenen op Christus, een sterke rots die ons hoop geeft. Wij moeten standvastig blijven, omdat dit onze grond en ons erfgoed is. Ik ben bijzonder gelukkig dat een organisatie als Kerk in Nood ons bijstaat.”

Ook Azhaar Naissan Saqat, een 46-jarige assistent-arts, die uit Baghdeda afkomstig is en de afgelopen drie jaar als intern ontheemde in Erbil heeft doorgebracht, waar hij twee ziekenwagens voor ontheemden leidt, bedankte Kerk in Nood. “Wij hadden al haast alle hoop verloren en na zo lang wachten zijn wij er dankzij de hulp van Kerk in Nood en van de organisaties die ons bij de heropbouw van onze huizen helpen, in geslaagd naar onze stad terug te keren. De stichting heeft ons de hoop terug geschonken dat wij weer naar onze huizen en naar onze kerken kunnen terugkeren en ons normale leven weer kunnen opnemen.”

“Vandaag willen wij ons aan dit kleine teken van heropleving vastklampen, net als in de parabel over het mosterdzaadje in het Evangelie”, zei de secretaris-generaal van Kerk in Nood, Philipp Ozores. “Maar met Gods hulp en met de hulp van onze weldoeners hopen wij dat de Vlakte van Nineve de christenen die moesten wegvluchten opnieuw zal kunnen verwelkomen. Wij hopen dat deze regio snel weer zal uitgroeien tot een oord van leven en van vrede voor allen.”

Volgend weekend zal de plechtigheid van de overhandiging van de olijfboompjes ook in Teleskuf plaatsvinden, een Chaldeeuws dorp waar 1.268 huizen moeten worden heropgebouwd. De meeste (1.123) van de huizen daar werden echter maar licht beschadigd en de hoop is meer dan terecht dat het dorp op korte termijn opnieuw bevolkt zal zijn. Op dit ogenblik zijn er immers al 500 christelijke gezinnen naar Teleskuf teruggekeerd.

Door Daniele Piccini

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

  • Conferentie in Rome over het recht op terugkeer van de Iraakse christenen | Kerk In Nood , op 2017-09-22 11:59:41

    […] Sinds 2014 heeft Kerk in Nood 36,6 miljoen dollar gespendeerd voor de huisvesting van en levensmiddelen voor de christelijke intern ontheemden in Noord-Irak. De kosten voor de wederopbouw van de christelijke dorpen zullen naar schatting 250 miljoen dollar be… […]

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation