Vergeet Aleppo in Syrië niet!

FacebookTwitterGoogle+

“De w???????????????????????????ereld mag Aleppo niet vergeten.” Met deze woorden heeft de Uitvoerende Voorzitter van Kerk in Nood Internationaal, baron Johannes Heereman, een oproep gelanceerd voor hulp aan de bevolking van Aleppo die gevangen zit in een oorlog. Aleppo, in het noorden van het land, is de tweede grootste stad van Syrië en is de laatste twee jaren een slagveld waarop overheidstroepen en jihadistische rebellen elkaar bestrijden. “Voor het ogenblik wordt er opnieuw hevig slag geleverd. Vele mensen sterven en duizenden inwoners slaan op de vlucht, ook vele christenen”, zo citeert Heereman lokale bronnen. Zuster Annie werkt al enkele jaren in de stad en stuurde een paar dagen geleden een bericht naar Kerk in Nood: “De gevechten begonnen afgelopen weekend. Raketinslagen van de rebellen hebben afgelopen zaterdag 14 christenen gedood. Vele anderen zijn gewond geraakt. Elke dag komen autobussen de christelijke gezinnen ophalen om de stad te verlaten, maar er is geen transport genoeg voor iedereen die wenst te vertrekken. De mensen voelen zich alleen gelaten. Acht religieuze congregaties blijven nog in Aleppo en spannen zich in om de mensen hier te helpen. Voor de gevechten uitbarstten, woonden nog 70.000 christenen in de stad, vandaag zijn er dat nog 60.000.”

Schuilkelders inrichten

De Vluchtelingendienst van de Jezuïeten (JRS) beschrijft de levensomstandigheden als volgt: “De situatie in Aleppo is er de laatste 72 uur fel op achteruit gegaan. Aan beide kanten van de stad is er toenemend geweld waargenomen en we bereiden ons voor om in de kerken en andere belangrijke gebouwen van Aleppo schuilkelders in te richten.” Pater Ziad Hilal SJ, een jezuïet uit de stad Homs, helpt de vluchtelingen van Aleppo. Donderdag vertelde hij aan Kerk in Nood: “Honderden gezinnen, voornamelijk christelijke families, zijn naar de kustregio’s en naar de zogenaamde “Vallei van de Christenen” gevlucht en ook naar Homs. Ze zijn al hun bezittingen kwijt en hebben zo wat alles nodig: onderdak, dekens, matrassen, kledij enz. Sommigen van de vluchtelingen zijn ziek en hebben dringend behoefte aan medicijnen.” Pater Ziad verwacht nog meer vluchtelingen wanneer het geweld in Aleppo voortduurt. “Vele families worden verscheurd. Ik ontmoette een gezin waarvan de vader nog steeds in Aleppo is terwijl de moeder en de kinderen konden ontsnappen. Deze mensen verkeren in een afschuwelijke situatie.”

Syria, Aleppo April 2015 Damage to Christian quarter of Aleppo a

Dank voor gebed en hulp

Zuster Annie merkt op dat de burgers van Aleppo al een hele lijdensweg achter de rug hebben de laatste jaren. “In de laatste drie jaar hebben ze meer afgezienSYRIA / ALEP-CLD 15/00051Emergency help for the displaced famil dan de meeste andere mensen. Ze zijn alles kwijt. De water –en energievoorziening zijn ineengestort en toch houden de mensen het er uit. Ze zijn een voorbeeld voor ons allemaal.”

Zuster Annie roept de weldoeners van Kerk in Nood op: “De komende dagen zullen zwaar zijn voor onze mensen. Ik hoop dat het dankzij uw gebeden en uw hulp niet zo uitdraait. Ik ben aangedaan door uw hulp. Dat God u moge zegenen. We zijn met u verenigd in het hart van Jezus en in het hart van Maria.”

Heereman voegt eraan toe: “Het gevaar bestaat erin dat we geen oog meer hebben voor de situatie van de christenen in Syrië. En de christenen zijn zeker niet de enigen die in moeilijkheden verkeren. Alle inwoners van de stad worden hierdoor geraakt. Gaan we gewoon bij de pakken blijven zitten en niets doen terwijl de bevolking lijdt en sterft? De toestand in Syrië is de laatste vier jaren met de dag erger geworden. Meer dan 220.000 mensen hebben hun leven verloren en 12 miljoen – dat is ongeveer de helft van de totale bevolking – is op de vlucht.” Hij gaat verder: Kerk in Nood doet daarom een oproep aan de internationale gemeenschap om een einde te maken aan de wapenleveringen voor Syrië en om in de plaats noodhulp te sturen voor de inwoners van Aleppo. We dringen er bij de mensen ook op aan om te bidden opdat het conflict in Syrië en in het gehele Midden-Oosten zou stoppen.”

Kerk in Nood is heel betrokken bij het Midden-Oosten. Sinds eind 2011 hebben we voor meer dan twaalf miljoen euro bijgedragen om de christenen in Syrië en Irak bij te staan. Twee manden geleden maakte Kerk in Nood nog meer dan twee miljoen euro vrij voor humanitaire hulp waarvan ook een deel bestemd was voor de burgers van Aleppo. “We zullen doorgaan om de belegerde christenen via hun lokale kerken bij te staan”, verzekert Heereman ons.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation