Venezuela: Een centrum voor de jeugdpastoraal van het bisdom La Guaira

07/05/2018 Leuven – Venezuela zinkt steeds dieper weg in een zware crisis. De mensen zijn wanhopig en verbitterd, het geweld neemt toe, de moordcijfers stijgen, velen zoeken toevlucht en troost in drugs. De Kerk staat de lijdende bevolking terzijde en probeert haar hoop te geven.

Bisschop Raùl Biord Castillo van La Guaira, in het noorden van het land, zou in deze moeilijke periode de pastorale activiteiten willen versterken. Hij vraagt zich af: “Wat is Gods wil voor ons?“

Vooral de jeugd ligt de bisschop zeer nauw aan het hart. In enkele parochies zijn er nu al jongerengroepen actief en een aantal spirituele bewegingen begeleiden de jeugdpastoraal. Het doel bestaat erin de zorgen van jongeren aan te pakken en hen op hun geloofsweg te begeleiden. De jonge mensen moeten zich de  spiritualiteit van de geloofsgemeenschap geleidelijk eigen maken en hun geloof verdiepen. Ook spirituele roepingen moeten worden aangemoedigd. De pastorale zorg moet op de diverse behoeften van de verschillende milieus worden afgestemd, want de problemen zijn zeer uiteenlopend en verschillen naargelang de jongeren op het platteland, in de stad of in de voorsteden opgroeien. Er zijn zowel universiteitsstudenten als jonge arbeiders. Er komen ook talrijke problematische situaties voor, onder andere drugs- en alcoholverslaving, prostitutie, straatkinderen, geweld, criminaliteit, jongeren die in de gevangenis zitten …

De geloofsgemeenschappen van sommige parochies beschikken echter niet over lokalen waar activiteiten voor de jeugd kunnen worden georganiseerd en vaak ontbreekt het ook aan personen die zich aan dit apostolaat kunnen wijden. Daarom zou de bisschop een “school voor groepsleiders” willen oprichten. Het is de bedoeling dat die school zal worden ondergebracht in een voormalig nonnenklooster dat eerst nog zou moeten worden verbouwd. Op die manier zouden meerdere vliegen in één klap worden geslagen: er zouden hier groepsleiders kunnen worden opgeleid en tegelijk zouden de jongerengroepen uit de verschillende parochies die zelf niet over eigen lokalen beschikken het gebouw ook voor bezinningsdagen en diverse pastorale activiteiten kunnen gebruiken. De plaats is ideaal, want wegens de ligging in de bergen is het daar niet te heet  en het uitzicht is prachtig, wat ook de ziel goed doet. De vraag is groot en het huis is al nagenoeg volledig volgeboekt. Nu is er echter maar plaats genoeg voor groepen van maximum 20 personen. Indien het zou worden verbouwd, zouden er 80 personen kunnen overnachten.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 239-08-19 Venezuela

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid