Veilige christenen “geëlimineerd” in Irak en Syrië

FacebookTwitterGoogle+

Vluchtelingencoördinator: overheden moeten in de bres springen voor christenen want ze zijn het voornaamste doelwit van de extremisten.

Door John Pontifex

Königstein/Surrey, 01.12.2015. De christenen in het Midden-Oosten lijden het ergst van allen maar de Westerse regeringen lijken hun benarde situatie te negeren, zegt een vooraanstaande vluchtelingencoördinator, die waarschuwt voor de infiltratie van extreme islamitische elementen in de grote groepen asielzoekers die naar Europa trekken.

151202 jaar_3Priester Khalil Jaar, van de Vereniging van Boodschappers van de Vrede, zei dat christenen doelbewust worden geëlimineerd door de binnentrekkende troepen van Daesh (IS). Deze in Jordanië werkzame priester, die voorziet in onderdak en onderwijs aan de duizenden toestromende christenen in de hoofdstad Amman, stelt zich kritisch op tegenover de Westerse regeringen – zoals de Britse – die voorstellen om vluchtelingen op te nemen uit de grote kampen.

 

Op zoek naar een beter leven

Priester Khalil beklemtoonde dat christenen en andere minderheden niet de zelfde kansen krijgen in de asielprocedures in Europa. In een gesprek met Kerk in Nood, zei priester Khalil dat sommige vluchtelingen die Europa binnenkomen, sympathisanten zijn van Daesh (IS). Hij vond de bewijzen hiervoor in tal van opnamegesprekken met asielzoekers en in rapporten uit Syrië en Irak. Hij zei dat hij “een directe link” zag tussen de toevloed van vluchtelingen uit het Midden-Oosten in de laatste maanden en de aanslagen in Parijs van afgelopen maand. Priester Jaar zei dat de meeste vluchtelingen geen asielzoekers zijn maar economische migranten die op zoek gaan naar een beter leven.

Hij zei: “Het Westen slaagt er helemaal niet in om te herkennen wat er in het Midden-Oosten aan de hand is. De meerderheid van de vluchtelingen die in Europa toestromen, zijn mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Als het échte asielzoekers geweest waren, dan zouden ze wel aanvaard hebben om in het eerste beschikbare land te blijven dat hen een veilige plaats aan bood. De échte vluchtelingen worden achtergelaten.”

 

Christelijke aanwezigheid uitschakelen

Khalil Jaar in vluchtelingenkamp

Khalil Jaar in vluchtelingenkamp

“Waarom doet het Westen niet meer voor de christenen en de andere minderheden? Dat zijn degenen die het meeste lijden. Wanneer de christenen in Syrië en Irak blijven, lopen ze het risico te worden afgemaakt door islamitische extremisten en wanneer ze heil zoeken in de belangrijkste buitenlandse vluchtelingenkampen, dan zijn ze onderhevig aan tal van misbruiken van hen die daar al zijn.”

Hij zei dat islamitische groepen zware druk uitoefenen op christenen in Syrië en Irak om zich tot de islam te bekeren, de Jizya-belasting te betalen of de dood in de ogen te kijken. Hij zei dat er bedreigingen worden geuit door alle intrekkende islamitische strijdkrachten zoals het al-Nusra Front, Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham en Daesh (IS) natuurlijk. De meeste troepen die in Syrië vechten, komen vanuit het buitenland, zei priester Jaar en hij voegde eraan toe: “Wanneer de islamitische groepen nieuw terrein veroveren, is hun eerste doel het uitschakelen van de christelijke aanwezigheid. “De mensen die het meeste gevaar lopen, zijn de christenen.

Hij prees organisaties, zoals Kerk in Nood en de hulporganisatie ‘Iraakse Christenen in Nood’, die beiden een kantoor hebben in het Verenigd Koninkrijk, en ook andere ngo’s, omdat christenen die in Jordanië en elders arriveren helemaal afhankelijk zijn van hun steun.

Priester Jaar zei dat afgelopen zomer het hoofd van de delegatie van de Europese Unie in Jordanië, Joanna Wronecka, hem vertelde dat er geen fondsen beschikbaar waren om Iraakse vluchtelingen te helpen, maar alleen voor Syriërs. Ze zei dat dit een richtlijn was, uitgevaardigd door de donorlanden.

In zijn commentaar hierop zei priester Khalil aan Kerk in Nood: “Dit is een regelrechte discriminatie. Zowel de Iraakse als de Syrische vluchtelingen zijn slachtoffers van hetzelfde geweld en dezelfde intimidatie.”

Het werk van priester Khalil in de parochie Marka, een buitenwijk in Jordanië, bestaat erin hulp te bieden aan 450 Iraakse christenen, van wie 12 gezinnen wonen op een grondstuk van de parochie en de rest woont in gehuurde appartementen, gefinancierd door Kerk in Nood en de Iraakse Christenen in Nood (ICIN).

Priester Khalil Jaar in een eerdere bedanking uit 2014

In zijn dankwoord aan Kerk in Nood zei hij: “Als Kerk in Nood de Iraakse vluchtelingen in Erbil niet zou helpen dan verkeerden ze nu in een hopeloze situatie. Priester Jaar dankte ook ICIN en Caritas en de vele mensen die uit eigen buidel doneren. “Ik dank allen die ons hulp boden – op een officiële wijze of via een persoonlijke gift. Als deze organisaties geen zorg zouden dragen voor de Iraakse vluchtelingen, dan zouden ze helemaal verlaten zijn.”

Op de vergadering van de Belgische Bisschoppenconferentie van 8 oktober werd beslist dat de collecte van Kerstmis 2015 bestemd is voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen. Het bedrag van de opbrengst zal bekend gemaakt worden aan de pers. Het wordt als volgt verdeeld: 45% voor Caritas International, 45% voor Kerk in Nood en 10% voor het Steuncomité aan de Christenen van het Midden-Oosten).

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation