Vatican : Een Lamborghini om de christenen van Nineve te ondersteunen

FacebookTwitterGoogle+

Lamborghini Huracan

16 november 2017 Leuven – Lamborghini heeft paus Franciscus vandaag een nieuw speciaal model van zijn “Huracán” overhandigd. De auto zal bij Sotheby´s worden geveild en de opbrengst zal onder verscheidene hulporganisaties, waaronder ook Kerk in Nood worden verdeeld. De internationale pauselijke stichting zal haar deel van die financiële middelen gebruiken voor het wederopbouwproject “Terug naar de wortels”, dat de terugkeer van de christenen naar Noord-Irak ondersteunt. Op die manier geeft de Heilige Vader blijk van zijn solidariteit met de interne ontheemden die nu in Koerdistan verblijven, “om ervoor te zorgen dat de verdreven christenen naar hun geboortestreek kunnen terugkeren en na de vernielingen aangericht door de terreurgroep Islamitische Staat hun waardigheid terugkrijgen”, aldus een persbericht van het Vaticaan.

“Wij hebben de Heilige Vader bedankt en hem verzekerd dat wij zijn gift bijzonder zinvol zullen besteden door duizenden christenen in staat te stellen naar hun geboortestreek in de Vlakte van Nineve  terug te keren”, verklaarden Alfredo Mantovano en Alessandro Monteduro, respectievelijk president en directeur van de Italiaanse afdeling van Kerk in Nood, die vanmorgen (woensdag 15 november) aanwezig waren toen de elegante witte auto met een gele strook, de kleuren van het Vaticaan, voor het huis van de Heilige Martha (Domus Sanctae Marthae) aan de paus werd overhandigd.

Het is niet de eerste keer dat de paus de vervolgde christenen in Irak via de hulporganisatie Kerk in Nood ondersteunt. Verleden jaar schonk hij nog zowat 100.000 euro aan het Sint-Jozefziekenhuis in Erbil, waar duizenden vluchtelingen tot op vandaag worden behandeld. Onlangs, in september, richtte de Heilige Vader bij monde van de staatssecretaris van het Vaticaan, kardinaal Pietro Parolin, naar aanleiding van een internationale conferentie die door Kerk in Nood in Rome over het ambitieuze heropbouwprogramma van de christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve werd georganiseerd, ook bemoedigende woorden tot de internationale hulporganisatie. Bij die gelegenheid had Kerk in Nood het zogenaamde Marshallplan voor de Iraakse christenen voorgesteld.

“Op de overhandiging van de Lamborghini vandaag hebben wij aan de paus verslag uitgebracht over de eerste succesvolle verwezenlijkingen van ons Irakproject en hem foto’s getoond van de eerste gezinnen die naar huis zijn teruggekeerd”, aldus Mantovano en Monteduro. “Het project maakt deel uit van een groot verzoenings- en vergevingsproces”, voegden de vertegenwoordigers van Kerk in Noord-Italië eraan toe. Verder  benadrukten ze ook nog een ander aspect: “Het terugkeerproject is tevens het resultaat van een akkoord tussen de verscheidene lokale christelijke Kerken, waarvan de priesters en kloosterlingen hun actieve medewerking verlenen en de heropbouw met concrete initiatieven begeleiden.”

De vertegenwoordigers van Kerk in Nood bedankten eveneens de fabrikant van sportwagens: “Dit geschenk aan de paus is een goed voorbeeld van hoe ook grote ondernemingen de noodlijdende christenen kunnen helpen.”

Door Marta Petrosillo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation