Van Praag naar Fatima en van Fatima naar Praag Het Fatimajaar krijgt een verlengstuk in Tsjechië

FacebookTwitter

08 november 2017 Leuven – De gelovigen in Tsjechië hebben het honderdjarige jubileum van de verschijningen van Fatima als een bijzonder jaar van dankbaarheid voor de herwonnen vrijheid na de communistische overheersing uitgekozen. In het meest atheïstische land van Europa was het voor de katholieke Kerk van groot belang om daaraan te herinneren met een eigen bedevaart die het hele jaar duurt en zich over het hele land uitstrekt. Zo wordt de pelgrimsreis na het hoogtepunt van de bedevaart naar Fatima in september in eigen land verder gezet. Een pelgrimsbeeld van de Moeder Gods van Fatima zal een heel jaar lang Tsjechië doorkruisen. Op 18 november vindt bovendien ook een dankbedevaart naar het wereldberoemde genadebeeld van het Kindje Jezus van Praag plaats, waarvan de bedevaarders als “teken van dankbaarheid” een kopie hadden meegebracht naar het heiligdom van Fatima.

De gelovigen die op 13 september ’s morgens vroeg al naar de verschijningskapel van Fatima waren gekomen om te bidden, konden een verrassend tafereel aanschouwen: op de arm van een kloosterzuster werd een beeld van het Kindje Jezus van Praag voorbij het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw gedragen. Het als koning afgebeelde Christuskind was helemaal in een feestelijk wit gewaad gehuld en zou later op de dag een grote triomf vieren. Na afloop van de plechtige Heilige Mis die op het plein van het heiligdom van Fatima  werd opgedragen, overhandigde de aartsbisschop van Praag Dominik kardinaal Duka dit beeld in aanwezigheid van duizenden pelgrims uit de hele wereld aan bisschop António Augusto dos Santos Marto van Leiria-Fatima, tot wiens bisdom het wereldberoemde bedevaartsoord behoort.

Naar aanleiding van de vieringen rond het honderdjarig jubileum van de verschijningen van Fatima had de Kerk in Tsjechië voor de tweede keer een nationale bedevaart naar Fatima georganiseerd. 1.300 pelgrims, onder wie de volledige Tsjechische Bisschoppenconferentie, talrijke kloosterbroeders en kloosterzusters, priesters en gelovigen hadden de reis naar het Portugese Mariaheiligdom ondernomen, dat nauw met de geschiedenis van het vroegere Oostblok verbonden is.

De aartsbisschop van Praag herinnerde er bij die gelegenheid aan dat bedevaarders uit Tsjechië uit dankbaarheid voor de herwonnen vrijheid in 1989 al op bedevaart naar Fatima waren gegaan. Ditmaal spraken zij hun dank uit “voor een nieuwe generatie, die de gevangenis van het nationaalsocialisme, de gevangenis van de communisten en de geloofsvervolging niet heeft moeten meemaken”.

Als “teken van dankbaarheid” overhandigde hij aan de plaatselijke bisschop het beeld van het Jezuskindje van Praag, dat in het Praagse heiligdom werd gewijd, als een bijzonder geschenk van de Tsjechische  gelovigen aan het heiligdom van Fatima. “Het Kindje Jezus is de patroon van Zijn vrienden en Zijn vriendinnen”, zei kardinaal Duka en hij herinnerde er tevens aan dat paus Benedictus XVI in 2009 tijdens zijn reis naar Praag ook het wereldbefaamde genadebeeld van het Praagse Kindje Jezus had bezocht.

Het lot van de “Jezulatko”, zoals het Praagse Kindje Jezus in het Tsjechisch wordt genoemd, was in de afgelopen eeuw immers zeer innig met de boodschappen van Fatima verbonden. In 1917 – precies 100 jaar geleden – had de Heilige Maagd aan de drie herderskinderen in Fatima namelijk de Oktoberrevolutie in Rusland en de Tweede Wereldoorlog voorspeld. Beide gebeurtenissen hadden tot een nooit geziene geloofsvervolging geleid. Na de Tweede Wereldoorlog werd ook het toenmalige Tsjechoslovakije onder het juk van het communisme gebracht en vormde het land het schouwtoneel van een van de ergste kerkvervolgingen ooit in Oost-Europa. Duizenden priesters en kloosterlingen werden tot jarenlange gevangenisstraffen en tot dwangarbeid veroordeeld, kloosters en kerken werden gesloten, ontheiligd en geplunderd en de uitoefening van het geloof werd strikt aan banden gelegd. Het Kindje Jezus van Praag stond vele jaren lang eenzaam en verlaten op Zijn altaar in een nagenoeg volledig verwoeste kerk.

“Wij hebben het aan de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria te danken dat wij in vrijheid kunnen leven”, verkondigde kardinaal Duka in Fatima luidkeels aan duizenden pelgrims. De Tsjechische bedevaarders kregen een beeld van de Heilige Maagd van Fatima in bruikleen om mee naar huis te nemen, dat nu op reis gaat naar de diverse kerken, kathedralen en heiligdommen van het land. Vlak na de terugkeer van de bedevaarders uit Fatima werd het beeld van de Moeder Gods met een feestelijke Heilige Mis in de Sint-Vituskathedraal van Praag verwelkomd en in een grote processie door Praag gedragen. Nu zal het een jaar lang rondtrekken en de kerken, kathedralen en heiligdommen in Tsjechië aandoen – exact vijftig jaar nadat een heimelijk in Tsjechoslovakije binnengebracht beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima  de weg had geëffend voor de zogenaamde “Praagse Lente”, die er in 1968 toe leidde dat de toestand in het land – ook voor de Kerk – minder gespannen werd.

De kopie van het Kindje Jezus van Praag is niet in bruikleen gegeven, maar zal in Fatima blijven. Van dit beeld zei de heilige filosofe en karmelietes Edith Stein: “Is het niet de heimelijke koning, die geacht wordt een einde te maken aan alle nood? Hij heeft immers de teugels in handen, ook al denken de mensen dat zij de heersers zijn.” Wanneer de Tsjechische bedevaarders op 18 november in dichte drommen naar het Praagse Heiligdom van het Kindje Jezus stromen, zullen vele Tsjechen in die geest hun dank betuigen omdat de onderdrukking door het communisme, dat zo vijandig staat tegenover godsdienst, werd beëindigd.

De pauselijke stichting “Kerk in Nood ”hielp de katholieke Kerk in het toenmalige Tsjechoslovakije al voor de politieke ommekeer en heeft na de val van het communisme de herneming van het kerkelijke leven en de heropbouw van de infrastructuur sterk ondersteund. Tegenwoordig ondersteunt de hulporganisatie in het land vooral de priesteropleiding, helpt ze contemplatieve zusters met bestaans- en opleidingshulp en biedt ze financiële steun voor renovaties en motorisering. Verleden jaar heeft de hulporganisatie Tsjechië met nagenoeg 60.000 euro geholpen.

Met 34 procent van de inwoners die zeggen dat ze geen godsdienst hebben en nog eens 44 procent die zich niet uitspreken over de godsdienst die ze aanhangen, geldt Tsjechië als het meest atheïstische land van Europa. Bij de volkstelling van 2011 verklaarde 10,4 procent van de bevolking katholiek te zijn en 11 procent gaf aan een ander christelijk geloof te volgen. In 1950, bij het begin van de communistische overheersing, was nog 76 procent van de bevolking van het toenmalige Tsjechoslovakije katholiek.

Door Eva – Maria Kolmann 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *