Uruguay: Misintenties voor 18 bejaarde en zieke priesters in een rusthuis voor priesters in Montevideo

05/06/2018 Leuven – Wellicht heeft niemand de betekenis van het priesterschap even krachtig en vastberaden onder woorden gebracht als de heilige Jean-Marie Vienney, de beroemde pastoor van Ars: “Indien het sacrament van de priesterwijding niet bestond, dan zouden wij Onze Heer niet hebben. Wie heeft Hem daar in het tabernakel geplaatst? De priester! Wie heeft uw ziel aangenomen bij uw binnentreden in het leven? De priester! Wie voedt haar om haar de kracht te geven haar pelgrimstocht te  voltooien? De priester! Wie bereidt haar voor om voor God te verschijnen, doordat hij haar voor de laatste maal in het bloed van Christus baadt? De priester, altijd de priester.”

Meer dan 400.000 priesters veranderen in de Eucharistie brood en wijn in het Lichaam en het Bloed van Christus. Sommigen van hen zijn al oud en ziek en kunnen de kelk met hun handen amper nog omhoog heffen. Maar toch vieren ze trouw en onvermoeibaar het offer van Christus, zoals de 18 zieke en bejaarde priesters in een rusthuis voor priesters in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, bijvoorbeeld.

De Kerk heeft in Uruguay een aanzienlijk geringere invloed op de samenleving dan in andere Latijns-Amerikaanse landen. Slechts iets meer dan de helft van de inwoners zeggen van zichzelf dat ze katholiek zijn en de religieuze beleving werd naar de privésfeer verbannen. Het op één na kleinste land van Latijns-Amerika heeft de langste seculiere geschiedenis van het hele continent. Dit proces begon al in het midden van de 19de eeuw. De jezuïetenorde werd in 1859 uit het land gezet, twaalf jaar later werden de begraafplaatsen onder staatstoezicht geplaatst. Heel regelmatig kwam het tot provocaties van antiklerikale liberale kringen. Zo werden net op Goede Vrijdag bijvoorbeeld barbecuefeesten georganiseerd die gratis toegankelijk waren en waarop de bevolking werd uitgenodigd. Uiteindelijk werd de strikte scheiding tussen Kerk en staat in 1917 in de grondwet verankerd. Officieel worden er in Uruguay geen christelijke feestdagen gevierd. Zo staat in plaats van Kerstmis in de kalender de “Dag van het gezin” vermeld en in plaats van de Goede Week en de Paasdagen wordt over de “Week van het toerisme” gesproken. Ook de wetweging staat op vele punten haaks op de leer van de Katholieke Kerk.

Vele priesters in Uruguay moeten van het bestaansminimum leven, vooral wanneer ze oud en ziek zijn. De 18 bejaarde priester in het priesterrustoord in Montevideo hebben God en de Kerk hun hele leven lang trouw gediend. Gezien ze de leeftijd bereikt hebben om op rust te gaan, is het tijd dat ze liefde en dankbaarheid ervaren voor hun dienst. Daarom willen we hen graag helpen met misintenties. Ze vieren dan de Heilige Mis voor de intenties van onze weldoeners en krijgen daarvoor een klein bedrag, waardoor ze het rustoord van de Kerk kunnen steunen waar ze verblijven en in hun eigen behoeften kunnen voorzien, bijvoorbeeld om geneesmiddelen te kopen. In totaal helpen wij hen met 14.580 euro, wat erop neerkomt dat elke bejaarde priester per maand een bedrag van 67,50 euro voor misintenties ontvangt. Daarmee kunnen wij hen onze liefde en dankbaarheid tonen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 238-04-masses Uraguay

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid