Tsjechië: Er zijn dringend priesters nodig

In 1990 na het einde van de communistische heerschappij werd het aartsbisschoppelijk seminarie van Praag weer opgestart. Het is één van de twee priesterseminaries in Tsjechië. Tegenwoordig bereiden 23 jonge mannen uit vijf verschillende bisdommen zich voor op de priesterwijding. Er wacht hen een moeilijke taak, want Tsjechië is nog steeds een sterk atheïstisch land. Slechts 10,4 procent is katholiek. Toch ontstaan, daar waar mensen het geloof vinden, levendige gemeenschappen met jonge gezinnen. Daarom zijn er dringend priesters nodig. Kerk in nood ondersteunt de opleiding van de toekomstige priesters in Praag dit jaar met 11.500 euro. Mogen de seminaristen rekenen op uw gift?

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 430-02-79 Tsjechië 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid