Trevifontein kleurt rood op 29 april

FacebookTwitterGoogle+

Op 29 april doet Kerk in Nood de Trevifontein in Rome rood kleuren om de christelijke martelaren te herdenken

Door Marta Petrosillo

Königstein/Rome, 25.04.2016.

Op 29 april zal om 20 uur de bekende Trevifontein in Rome rood kleuren en dat voor de allereerste keer in haar geschiedenis. De internationale katholieke pastorale hulporganisatie Kerk in Nood organiseert dit event om op een zichtbare manier de duizende christelijke martelaren in de moderne geschiedenis te herdenken die vandaag, in grotere aantallen zelfs dan in de eerste eeuwen van de Kerk, hun bloed hebben vergoten voor Christus, vermoord in odium fidei.

Fontana_di_Trevi_19_ottobre_2007-696x510Via dit unieke initiatief hoopt het Italiaanse kantoor van Kerk in Nood de aandacht te vestigen op de dramatische vervolging van christenen. In oktober 2015 nam het Braziliaanse kantoor van Kerk in Nood al een gelijkaardig initiatief door het standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro rood te laten kleuren. “De systematische manier waarop het recht op godsdienstvrijheid geweld wordt aangedaan, moet een centraal onderdeel zijn van het publieke debat”, zeiden de voorzitter van Kerk in Nood in Italië, Alfredo Mantovano, en de nationale directeur, Alessandro Monteduro, “om te voorkomen dat de onverschilligheid zich nestelt en het daaruit voortvloeiende ondraaglijke lijden wordt bestendigd.”

Rapport Godsdienstvrijheid Wereldwijd

Al sinds haar oprichting in 1947, komt de hulporganisatie Kerk in Nood (vroeger Oostpriesterhulp) – nu een Pauselijke Stichting van de Kerk – opgekomen voor zij die vervolgd worden omwille van hun geloof. Deze inzet komt sinds 1999 krachtig tot uiting in de publicatie van het tweejaarlijkse Rapport Godsdienstvrijheid Wereldwijd van Kerk in Nood, waarvan de volgende uitgave op 15 november van dit jaar zal worden gepubliceerd. Nochtans, zoals Mantovano en Monteduro het zien, “zal het rapport van nul en generlei waarde zijn als het geen deel wordt van ons gemeenschappelijk erfgoed, als het onze gewetens niet wakker schudt en geen wereldwijde publieke reactie losweekt om de talloze slachtoffers van de vervolgingen te steunen, die niet meer voor zichzelf kunnen spreken.”

Een hele reeks organisaties binnen en buiten Italië hebben zich achter het initiatief geschaard zoals Sant’ Egidio, de beweging Comunione e Liberazione, de Focolarebeweging, samen met een aantal media-agentschappen zoals Avvenire,  Catholic News Agency/Aciprensa and Romereports. Het event zal ook live worden uitgezonden door de televisiezender van de Italiaanse bisschoppenconferentie, TV2000.

Trevi Fountain event flyer

Trevi Fountain event flyer

Getuigenissen

Het gebeuren zal worden ingeleid door de voorzitter Alfredo Mantovano en door een toespraak van de internationale voorzitter van Kerk in Nood, Mgr. Mauro kardinaal Piacenza.

Nadien zullen vier gasten een persoonlijk getuigenis geven over christenen die omwille van hun geloof zijn gedood. Een zuster van de Missionarissen van de Naastenliefde, de zusters van Moeder Teresa, zal spreken over de vier zusters van de congregatie die op 4 maart ll. In Jemen zijn vermoord. De vermoorde Pakistaanse minister voor minderheden, Shahbaz Bhatti, zal herdacht worden door zijn vriend, professor Shahid Mobeen, de stichter van de Vereniging van Pakistaanse Christenen in Italië. Vervolgens neemt Maddalena Santoro het woord om te spreken over haar broer, pater Andrea Santoro, die in 2006 in Turkije werd vermoord. Tenslotte zal een student uit Kenia, Luka Loteng, hulde brengen aan de christelijke studenten die in april 2015 in Garrisa werden vermoord.

Na deze vier getuigenissen zal de Trevifontein rood kleuren om als achtergrond te dienen voor een getuigenis van de Chaldeeuwse bisschop van Aleppo in Syrië, Mgr. Antoine Audo.

De avond wordt besloten met het reciteren van een gebed van Paus Pius XII voor de vervolgde Kerk. Daarop zullen de gehele nacht door op de met bloed doordrenkte Trevifontein beelden worden geprojecteerd van antichristelijke vervolgingen.

Meer informatie in het Italiaans vindt u op de website van Kerk in Nood Italië: acs-italia.org/fontanaditrevi.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation