Tentoonstelling Via Crucis

FacebookTwitterGoogle+

De kruisweg inspireert veel kunstenaars. Hun werk laat ons stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus en dat van velen in de wereld. De tentoonstelling Via Crucis toont zowel een weinig bekende kruisweg van Bradi Barth, als de Via Marcus van priester-kunstenaar Pol Hendrix, het lijdensverhaal volgens Marcus op 15 beschilderde eiken planken.

P. Pol Hendrix

P. Pol Hendrix

Doven willen ook Gods Woord horen

De opbrengst van de tentoonstelling gaat naar een project van de Christelijke Gemeenschap van Doven in Congo-Brazzaville. Het project legt zich toe op het vormen van 30 jongeren van het noorden van Congo tot tolken in gebarentaal. Dit initiatief is reeds met succes gerealiseerd in de zuidelijke bisdommen van het land. Het helpt de spirituele behoeften te verlichten van een anders gemarginaliseerd deel van de bevolking.

De tolken maken de communicatie mogelijk met talrijke doven. Zij zijn ook hun catechisten en vertalers bij religieuze ceremonies. De aanwezigheid van deze vertalers geeft de doven toegang tot het Woord Gods. Door christelijke doven in staat te stellen om actiever deel te nemen aan het parochiale leven, kunnen ze beter integreren in de rest van de gemeenschap.

Kerk in Nood heeft 7.200 euro beloofd. Draag bij aan dit project, want doven willen ook Gods Woord horen.

Programma: 10u-16u30 / Weekend 14u-18u

11/09/2016 om 15u00: Jan De Cock: lezing “Vergeving binnen en buiten de muren van de gevangenis”

18/09/2016 om 15u00: E.H. Martin Moors: bezinning “Met de boom des levens wegend op Zijn rug”

25/09/2016 om 15u00: E.H. Pol Hendrix: rondleiding Via Marcus

9/10/2016 om 15u00: Martijn Steegen: lezing “Geroepen tot het onmogelijke”

16/10/2016 om 15u00: E.H. Pol Hendrix: rondleiding Via Marcus

Gratis toegang

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation