Tanzania – Succes Story: Een auto voor parochiewerk

13/05/2019 Leuven – Zonder auto is het parochiewerk in Mlevela (in het zuiden van Tanzania) bijna onmogelijk. De verschillende locaties waar het werk gedaan moet worden, liggen ver uit elkaar.

De parochie van Mlevela is opgericht in 2017 en dus nog heel jong. De parochie telt 11 buitenposten en ligt op ongeveer 15 kilometer ten westen van Njombe waar de bisschop zijn zetel heeft. De dorpen liggen gemiddeld zo’n 30 km van het parochiecentrum verwijderd.

Ook de katholieke gelovigen uit die dorpen willen graag de Heilige Mis bijwonen. In de parochie bevinden zich zeven basisscholen en twee middelbare scholen waar de priesters en de catechisten godsdienstles geven. Er moeten ook regelmatig zieken en ouderen bezocht worden, uitvaarten gecelebreerd worden en veel anderen dingen gedaan en geregeld worden in alle dorpen.

Dankzij onze weldoenders kon Kerk in Nood € 24.700 geven voor de aanschaf van een robuuste terreinwagen, die opgewassen is tegen de dikwijls slecht berijdbare wegen. Het voertuig is in goede staat in Mlevela aangekomen en met vreugde verwelkomd. De parochiepriester pater Bruno Henjewele en de gelovigen willen al onze weldoeners heel hartelijk danken.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 154-01-29 Tanzania

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid