Tanzania: Een stroomgenerator voor “Radio Huruma”

07/03/2018 Leuven – Al tien jaar lang is “Radio Huruma” uit het leven van het bisdom Tanga, in het noorden van Tanzania, niet meer weg te denken. Dankzij de radiozender wordt de Kerk ook bij mensen gebracht die niet naar de kerk kunnen komen. De gelovigen wonen immers zeer verspreid over het 30.000 vierkante kilometer grote gebied. Wegens de te grote afstanden en omdat er amper openbaar vervoer is, kunnen vele mensen op zondag niet naar de kerk gaan. De radio zorgt ervoor dat ze de Heilige Mis, die live wordt uitgezonden vanuit de kathedraal of uit een van de parochies, toch kunnen meevieren.

Daarnaast levert “Radio Huruma” een waardevolle bijdrage aan de goede verstandhouding tussen de verschillende godsdiensten. Van de 200.000 inwoners van het bisdom zijn er immers slechts 11 procent katholiek. De meesten zijn moslim. Op het programma van “Radio Huruma” staan naast kerkelijke uitzendingen daarom eveneens bijdragen die ook interessant zijn voor moslims en voor christenen van andere geloofsovertuigingen, met de bedoeling om het vreedzame samenleven en de ontwikkeling te bevorderen. Zo zijn er bijvoorbeeld uitzendingen gewijd aan de voorkoming en behandeling van ziekten en aan de bestrijding van  armoede en onwetendheid. Alle programma’s zijn erop gericht om op basis van christelijke waarden en van het Woord Gods het publiek “aan te moedigen, te vermaken en te informeren”, aldus pastoor Richard Kimbwi.

Pastoor Kimbwi kreeg van zijn bisschop de opdracht om het radiostation te leiden. Hij is dan ook een expert ter zake, want hij heeft in Wenen gedurende zes jaar elektronica en geluidstechniek gestudeerd. Bij hem is de zender in deskundige handen. Na tien jaar werking zijn er nu echter een aantal reparaties en aanpassingen noodzakelijk. Er is vooral nood aan een krachtige stroomgenerator want de huidige is onbetrouwbaar, waardoor er frequent stroomonderbrekingen voorkomen en het radiostation niet kan uitzenden. Wanneer de techniek naar behoren werkt, kan het radiostation ook over de grenzen van het bisdom worden beluisterd en een half miljoen luisteraars bereiken. We hebben 6.600 euro beloofd zodat de uitzendingen niet langer door stroomuitvallen worden onderbroken.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 154-08-69 Tanzania

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid