Syrië/Aleppo: Kerk in Nood bezoekt het project ”Een druppel melk”

FacebookTwitterGoogle+

Kerk in Nood heeft een bedrag van € 225 000 goedgekeurd om het project “Een druppel melk” te ondersteunen. Het is de bedoeling om met dit geld in Aleppo elke maand melk uit te delen aan 2.850 kinderen. Een kleine delegatie van Kerk in Nood was erbij toen onlangs melk werd uitgedeeld aan de gezinnen. De deelnemers vertellen hoe dankbaar de mensen waren.

 Verscheidene ouders komen bijeen met hun kinderen in de armen in een doodlopende straat in Al-Zizieh, een wijk in het stadscentrum van Aleppo. Ze komen van de huurwoningen waar ze als oorlogsvluchtelingen een onderkomen hebben gevonden. Het is geen geïmproviseerde bijeenkomst. Ze komen om een basislevensmiddel in ontvangst te nemen waardoor het leven in de stad kan verder gaan, namelijk melk voor hun kinderen.

Aan de deur van een klein lokaaltje staat Ziad Sahin, die de verdeling van de broodnodige hulp coördineert. “Ik werkte voor een multinational die uitgerekend melk voor kinderen produceerde. Ik ben mijn werk echter kwijtgeraakt, nadat onze fabrieks- en kantoorgebouwen door bommen werden getroffen. Ik help de mensen graag. Ik voel me goed wanneer ik iets voor anderen doe, in het bijzonder voor degenen die het meest onder de oorlog geleden hebben.” Hij benadrukt dat hij die taak op zich heeft genomen, omdat hij het als vader bijzonder belangrijk vindt om kinderen te helpen.

Elias is met Michel, zijn zoontje van bijna twee jaar oud, naar de afspraak gekomen. Het jongetje dartelt rond de benen van zijn vader rond. Elias komt hier steevast eenmaal per maand naartoe om zijn rantsoen melkpoeder af te halen. “Ik zou alle weldoeners van Kerk in Nood van harte willen bedanken. Het is bijzonder moeilijk om op de markt melk vast te krijgen. En bovendien is melk ook enorm duur. Indien we niet aan het project “Een druppel melk” zouden kunnen deelnemen, dan zouden we geen enkele mogelijkheid hebben om aan melk te komen”, zegt de jonge man glimlachend. Hij verzekert dat hij ondanks alle problemen nooit zijn geloof heeft verloren: “Wij gaan vaak naar de kerk. Ik bid tot God dat in ons land binnenkort vrede heerst.”

Naast hem staat Josef Izza. Ook zijn gezin is een van de 1.500 gezinnen die elke maand die hulp ontvangen. Zijn dochter Rosemeri glimlacht en volgt het gesprek aandachtig. “Wij denken elke dag aan God. Het geloof is zeer belangrijk voor ons. Net in deze moeilijke tijden geloven wij in God. We zien Gods hand in ons leven, voor en na de oorlog”, aldus Josef. Zes maanden geleden kwam er een einde aan de gevechten in de stad Aleppo. Er worden dan wel geen raketaanvallen meer uitgevoerd, maar de gevolgen van de oorlog zijn alomtegenwoordig.”

Het project ”Een druppel melk” voorziet alle christelijke kinderen onder de 10 jaar in Aleppo van melk. “De christelijke gemeenschap heeft bijzonder zwaar te lijden gehad onder de oorlog. Voor de oorlog woonden er in Aleppo 150.000 christenen. Nu zijn we nog met nauwelijks 35 000”, vertelt Dr. Nabil Antaki, die het project in 2015 op gang bracht. De pauselijke stichting Kerk in Nood heeft de financiering ervan gegarandeerd tot in juni 2018. “Dit is een bijzonder gul gebaar. Wij zijn zeer gelukkig”, zegt de specialist gastro-enterologie, die in Aleppo gebleven is om de meest hulpbehoevende mensen te helpen, hoewel hij de Canadese nationaliteit heeft en gemakkelijk had kunnen emigreren.

Indien een gezin de prijs voor de melk zelf zou moeten betalen, dan zou het daar bijna zijn hele inkomen aan moeten spenderen. Een doos melkpoeder kost 3.000 Syrische pond, zowat 5 euro. Dat is weliswaar geen enorm hoog bedrag, maar het gemiddeld inkomen bedraagt 30.000 Syrische pond, of ongeveer 50 euro. Met dit bedrag kunnen onmogelijk alle uitgaven worden gedekt. En dan hebben we het er nog niet over dat de meeste inwoners van de stad werkloos zijn. Rana Aftim heeft net het melkrantsoen voor haar zoontje van anderhalf afgehaald. “Heel erg bedankt voor uw hulp. Melk is zeer duur. Wat wij verdienen volstaat niet eens om de huur van onze woning te betalen.” Talia is met haar zes jaar de oudste van de groep kinderen die vandaag hier naartoe gekomen is. Het liefst speelt ze met haar zusje of tekent ze. Haar vader Basil Yousef stopt het maandelijkse rantsoen in een zak die hij heeft meegebracht: “Wij zijn heel blij dat we die hulp krijgen. Het is een echte steun voor ons die zozeer geleden hebben. En nu moeten wij onze huizen en onze levens opnieuw opbouwen.”

De nood neemt toe. Het is ongetwijfeld een grote uitdaging, maar tegelijk ook een teken van hoop: “Vorige maand telden we 120 nieuwe kinderen. Dit betekent dat de gezinnen naar Aleppo terugkeren – op een dergelijk korte tijd kunnen er niet zo veel geboorten geweest zijn”, verklaart Dr. Antaki. Wanneer de mensen terugkeren en zien dat ze hulp en steun krijgen, kan men ervan uitgaan dat er voor de christenen in Aleppo nog mogelijkheden zijn. Nabil Antaki zegt dat kinderen helpen van heel groot belang is voor de gezinnen en voor de gedecimeerde christelijke gemeenschap. “Kinderen zijn de toekomst. We willen hen helpen om gezond op te groeien, ook al hebben ze door de oorlog hun kinderlijke onschuld verloren.”

Kerk in Nood heeft de christenen in Syrië sinds het begin van de oorlog in 2011 voor ongeveer 500 projecten met een bedrag van meer dan 18 miljoen euro ondersteund.

Door Josué Villalón

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation