Syrië: Meer dan één miljoen kinderen ondertekent vredesoproep

FacebookTwitterGoogle+

acn-20161005-46816Damascus/Königstein im Taunus 06.10.2016 – Onder het motto: “Vrede voor kinderen” tekenen en schilderen kinderen van meer dan 2000 scholen in heel Syrië dezer dagen boodschappen die ze aan de politieke verantwoordelijken van de Europese Unie en de Verenigde Naties richten. Daarnaast ondertekent meer dan één miljoen kinderen ook een petitie. Deze vredesoproep is een gezamenlijke actie van de katholieke en de orthodoxe christenen in Syrië. Ook leden van alle andere geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om mee te doen.

In Damascus, Homs, Yabroud, Aleppo, Marmarita en Tartus vieren de kinderen van alle

religieuze gemeenschappen op 6 oktober een gezamenlijke Actiedag voor de Vrede. Met liederen, dansen, toneelvoorstellingen, gebeden en andere activiteiten brengen ze hun grote verlangen naar vrede tot uitdrukking. Bij die gelegenheid vertellen een aantal kinderen in Aleppo over hun persoonlijke lotgevallen. Zuster Annie Demerjian, één van de plaatselijke organisatoren, zegt hierover: “Wanneer een kind nu bijvoorbeeld vertelt dat het zijn vader is verloren, zullen wij in aansluiting daarop voor alle kinderen in Syrië bidden die hun ouders, broers of zussen hebben verloren.” Op 7 oktober zal in Damascus een grote centrale plechtigheid worden georganiseerd, waaraan groepen van telkens 50 tot 75 kinderen uit alle belangrijke centra van het land zullen deelnemen.

acn-20161005-46793De kinderen van de Syrische scholen – onder wie ook talrijke moslims – schrijven hun boodschappen voor de wereldgemeenschap op witte ballonnen. Daaronder zijn oproepen als “Wij willen vrede!”, “Laat ons weer kind zijn!”, “Wij willen geen oorlog meer!” en “Wij willen naar school!”.

In Syrië zijn duizenden kinderen in de oorlog om het leven gekomen. Alleen al in de eerste twee jaren van de oorlog ging het volgens gegevens van de Oxford Research Group om meer dan 11.500 kinderen. De helft van de 11,4 miljoen Syriërs die in eigen land en in het buitenland op de vlucht zijn, is minderjarig. Meer dan 2,1 miljoen Syrische kinderen kunnen door het oorlogsgeweld geen school bezoeken. Vele kinderen zijn zwaar getraumatiseerd. Vaak worden kinderen niet alleen het slachtoffer van de directe oorlogshandelingen, maar ook van ontvoeringen, foltering en seksuele uitbuiting.

acn-20161004-46764De vredesactie van de kinderen vindt haar oorsprong in een initiatief van de pauselijke stichting Kerk in Nood.  De internationale hulporganisatie engageert zich al vanaf het begin van het conflict in maart 2011 voor de slachtoffers van de oorlog en biedt vooral financiële hulp aan gezinnen die hun huis hebben verloren, in het land zelf op de vlucht zijn of werden verdreven. Er worden voornamelijk projecten ondersteund die de onmiddellijke overleving van de mensen, in het bijzonder van kinderen en baby’s, verzekeren. De financiële steun wordt vooral aangewend om een onderkomen te voorzien voor de doorgaans kroostrijke gezinnen, voor de voorziening van levensnoodzakelijke voedingsmiddelen en medicamenten, melk en luiers voor baby’s, warme winterkleren en voor stookolie en stroom. Daarnaast wordt er ook voor gezorgd dat de kinderen naar school kunnen. De steun wordt via de christelijke bisschoppen en de kerkelijke structuren ter plekke direct aan de noodlijdende gezinnen bezorgd, ongeacht de godsdienst waartoe ze behoren. In de voorbije vijf jaar werd een bedrag van ongeveer 13 miljoen euro aan noodhulp gespendeerd.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation