Syrië: Kinderen lanceren een vredesoproep aan de Europese Unie en de Verenigde Naties

FacebookTwitterGoogle+

03-10-2016Damascus/Königstein im Taunus 30.09.2016 – Onder het motto: “Vrede voor kinderen” tekenen en schilderen de kinderen in vele Syrische scholen dezer dagen boodschappen die ze aan de politieke verantwoordelijken van de Europese Unie en de Verenigde Naties richten. Daarnaast ondertekenen ze ook een petitie. Deze vredesoproep is een gezamenlijke actie van de katholieke en de orthodoxe christenen in Syrië. Ook leden van alle andere geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om mee te doen.

Als “boodschappers van de kinderen” zullen de Grieks-orthodoxe patriarch Johannes X, de Syrisch-orthodoxe patriarch Ignatius Aphrem II en patriarch Gregorios III, de leider van de Melkitische Grieks-katholieke Kerk, tussen 10 en 13 oktober samen naar Brussel en Genève reizen om de brieven en tekeningen van de kinderen aan hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Verenigde Naties te overhandigen.

In Damascus, Homs, Yabroud, Aleppo, Marmarita en Tartus zullen de kinderen van alle christelijke gezindten op 7 oktober bovendien een gezamenlijke actiedag voor de vrede organiseren. Met liederen, dansen, toneelvoorstellingen, gebeden en andere activiteiten zullen ze hun verlangen naar vrede tot uitdrukking brengen. Bij die gelegenheid zullen een aantal kinderen in Aleppo relaas uitbrengen over hun persoonlijke lotgevallen. Zuster Annie Demerjian, één van de plaatselijke organistoren, zegt hierover: “Wanneer een kind nu bijvoorbeeld vertelt dat het zijn vader heeft verloren, zullen wij in aansluiting daarop voor alle kinderen in Syrië bidden die hun ouders, broers of zussen hebben verloren.”

Deze actie, die op een initiatief van de pauselijke stichting Kerk in Nood teruggaat, is een concrete reactie en een antwoord op de gemeenschappelijke verklaring van paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill, die bij hun ontmoeting in Havanna in februari van dit jaar de wens en de intentie hadden bekrachtigd dat de katholieke en orthodoxe christenen  zich in grotere mate met vereende stem voor de vrede in Syrië en voor de vervolgde christenen zouden inzetten. De dramatische toestand in het Midden-Oosten was één van de belangrijkste aanleidingen voor die historische ontmoeting.

Kerk in Nood heeft die oproep aangegrepen om concrete gezamenlijke acties van alle Kerken in Syrië in het leven te roepen. Pater Andrzej Halemba, hoofd van de projecten in het Midden-Oosten van Kerk in Nood, merkt op: “Hoe meer wij christenen verenigd zijn in de verdediging van de vrede en in onze steun in het bijzonder aan de noodlijdende kinderen, des te sterker onze stem zal weerklinken en des te efficiënter onze inzet zal zijn.”

03-10-2016-bovenEen eerste concrete stap was de door Kerk in Nood georganiseerde reis van een vooraanstaande katholiek-orthodoxe delegatie uit Rusland in april van dit jaar, die in Libanon en in Syrië vertegenwoordigers van de diverse christelijke geloofsovertuigingen ontmoette om de samenwerkingsmogelijkheden nader te bekijken. Een eerste resultaat van die reis was de Internationale Dag van het Kind op 1 juni, die op initiatief van Kerk in Nood als gebedsdag van de kinderen voor de vrede werd gevierd. Naar aanleiding daarvan stuurden de in Syrië gevestigde katholieke en orthodoxe patriarchen een gezamenlijke boodschap de wereld in. De vredesoproep van de Syrische kinderen aan de vertegenwoordigers van de EU en de VN en de gemeenschappelijke acties van de christelijke gezindten zijn verdere stappen om de eendrachtige inzet van katholieken en orthodoxen voor de vrede in Syrië nog te versterken.

Kerk in Nood engageert zich al vanaf het begin van het conflict in maart 2011 voor de slachtoffers van de oorlog en biedt vooral financiële hulp aan gezinnen die hun huis hebben verloren, in het land zelf op de vlucht zijn of werden verdreven. In de afgelopen vijf jaar werd noodhulp voor een bedrag van ongeveer 13 miljoen euro gespendeerd, die vooral de onmiddellijke overleving van de mensen, in het bijzonder van kinderen en baby’s, verzekert. De financiële steun wordt vooral aangewend om een onderkomen te voorzien voor de doorgaans kroostrijke gezinnen, voor de voorziening van levensnoodzakelijke voedingsmiddelen en medicamenten, melk en luiers voor baby’s, warme winterkleren en voor stookolie en stroom. Daarnaast wordt ook het schoolbezoek van de kinderen mogelijk gemaakt. De steun wordt via de katholieke bisschoppen en de kerkelijke structuren ter plekke direct aan de noodlijdende gezinnen bezorgd, ongeacht de godsdienst waartoe ze behoren.

Door EvaMaria Kolmann

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation