Syrië – Gebedsdag voor vrede op de Internationale Dag van het Kind

FacebookTwitter

In een aantal Syrische steden zullen christelijke kinderen van alle denominaties samenkomen voor een Gebedsdag voor de Vrede.

Syrische kinderen ijveren voor vrede

Syrische kinderen ijveren voor vrede

Königstein 23.05.2016 – Katholieke en orthodoxe kerkleiders in Syrië zullen de Internationale Dag van het Kind van de VN vieren met een gezamenlijke Gebedsdag voor Vrede. Het idee spruit voort uit een initiatief van de internationale katholieke pastorale hulporganisatie Kerk in Nood die samen met een katholiek-orthodoxe delegatie eerder dit jaar, in de maand april, vertegenwoordigers bezocht van alle christelijke Kerken in Syrië om te spreken over gezamenlijke vredesinitiatieven en over projecten van heropbouw in Syrië. Deze gebedscampagne voor kinderen is een van de eerste vruchten van deze gesprekken.

Kinderen gaan samen bidden

Op de Internationale Dag van het Kind, zullen in Damascus, Aleppo, Homs, Tartus en Marmarita honderden christelijke kinderen van alle christelijke denominaties samenkomen voor vredesprocessies en voor een rijk en gevarieerde programma gevuld met gebed en andere activiteiten.

Kindje Jezus van Praag

Meisje met foto van Kindje Jezus van Praag

Meisje met foto van
Kindje Jezus van Praag

De katholieke en orthodoxe patriarchen van het land hebben een gezamenlijke boodschap ondertekend waarin ze de alle christenen in de wereld uitnodigen om zich in geestelijke verbondenheid aan te sluiten bij het gebed om vrede. Als “patroon” voor de campagne kozen ze het Kind Jezus, voorgesteld als Koning, die in zijn linkerhand de wereldbol vasthoudt en met zijn rechterhand de aarde zegent. Het uitgekozen beeld is bij de katholieken wereldwijd bekend als “Kindje Jezus van Praag”; ook de orthodoxen zijn bekend met een gelijkaardig portret in de vorm van een icoon, die in Syrië erg geliefd is, en bekend staat als “De Moeder Gods van de niet verwelkende Roos”, waarin de Heilige Maagd het Christuskind, gekleed als een Koning, in haar armen houdt. De kinderen zullen een processie houden waarin ze met de icoon en het beeldje van het Kind Jezus zullen opstappen.

Vredevorst en trooster

In hun boodschap schrijven de patriarchen: “De kinderen in ons moederland Syrië zijn allemaal broertjes en zusje van het lijdende Kind Jezus. Ze worden al meer dan vijf jaar meegesleurd in een meedogenloze oorlog, verwond, getraumatiseerd en zelfs gedood. Velen verloren hun ouders en alles wat hun dierbaar was. Ontelbare kinderen die in de oorlog geboren zijn, hebben nog nooit ervaren wat vrede is. Hun tranen en lijden reiken tot in de hemel.”

Icoon Moeder Gods van de niet verwelkende Roos

Icoon Moeder Gods van de niet verwelkende Roos

Ze voegen eraan toe: “Het weerloze Kind, waarin God verkoos om mens te worden, is tegelijk de Heer van de geschiedenis. De profeet Jesaja sprak als over dit Kind als “Vredevorst” en “Wonderbaarlijke Trooster”. Daarom wordt het Kind Jezus vaak afgebeeld als een koning met in zijn linkerhand een wereldbol die door zijn rechterhand gezegend wordt, en niet enkel als een naakt kindje in een kribbe. Het Christuskind is gekomen om vrede te brengen.”

De patriarchen besluiten met een oproep: “We bidden tot Hem, de Christus, de Koning van het Universum, die de wereld in Zijn hand draagt, in de armen van Zijn moeder, om alle kinderen van Syrië te zegenen. We smeken tot Hem omdat Hij alleen vrede kan brengen. Bescherm en red de kinderen van dit land! Verhoor nu onze gebeden! Wacht niet langer om ons land vrede te schenken! Kijk naar de tranen van de kinderen; droog de tranen van de moeders; laat het wenen van verdriet stilvallen!”

Kerk in Nood engageert zich in deze gebedscampagne en roept alle mensen van goede wil op om deze gebedsdag weerklank te doen vinden in de wereld. Het is onze hoop dat de 1ste juni het beginpunt wordt van een ononderbroken gebed om vrede. “We hopen dat deze campagne zal verdergaan, opdat het licht van de vrede helder zal branden”, zeiden de Syrische bisschoppen aan Kerk in Nood. We hopen dat, vooral de kinderen in de scholen en in de parochies, zich bij het gebed voor de medeleerlingen in Syrië aansluiten.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *