Syrië – Christenen keren terug naar Aleppo

FacebookTwitterGoogle+

De franciscaan pater Ibrahim Alsabagh bevestigt dat 15 katholieke gezinnen van de Latijnse ritus die eerder waren geëmigreerd al naar de Syrische stad zijn teruggekeerd en dat vele anderen overwegen om hetzelfde te doen.

Aleppo / Königstein. 12.06.2017- Naar aanleiding van het recente bezoek van een delegatie van de internationale katholieke hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood aan de door oorlog verscheurde en grotendeels verwoeste stad Aleppo in Syrië, verzekerde de franciscaanse pater Ibrahim Alsabagh, de parochiepriester van de kathedraal van Sint-Franciscus van Assisi – het centrum van de katholieke gemeenschap van de Latijnse ritus in de stad – hen: “Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen bevestigen dat in de laatste paar maanden 15 christelijke gezinnen van de Latijnse ritus naar Aleppo teruggekeerd zijn. Eén gezin kwam terug uit Frankrijk, een ander uit Duitsland, drie uit Venezuela en verscheidene andere uit Armenië.”

Het totale aantal christelijke gezinnen van andere denominaties en ritussen dat naar Aleppo is teruggekeerd, kon nog niet worden bevestigd, maar er wordt gehoopt dat honderden gezinnen in de komende maanden zullen terugkeren. “Een aantal gezinnen die uit Armenië of Venezuela zijn teruggekeerd, vertelden ons dat alle gezinnen die daar naartoe zijn gevlucht ook willen terugkeren. Zo hopen bijvoorbeeld meer dan 400 gezinnen die een toevlucht hebben gevonden in Armenië dat ze zullen kunnen terugkeren. We bemerken dat de gezinnen zich veiliger voelen en eerder geneigd zijn om naar huis terug te keren wanneer de Kerk hen helpt”, aldus pater Ibrahim.

Andere christelijke gezinnen van Aleppo die naar huis teruggekeerd zijn, komen van in het land zelf, van andere steden als Latakia, Tartus en Marmarita. “Ook in die regio’s zijn de prijzen snel aan het stijgen. Naarmate de situatie in Aleppo stabieler wordt, geven die intern ontheemde gezinnen er de voorkeur aan om naar hun thuisstad terug te keren”, voegde hij eraan toe.

De situatie in de tweede grootste stad van Syrië is in de afgelopen maanden verbeterd, sinds de regeringstroepen van Bashar al-Assad einde december 2016 de volledige controle opnieuw in handen hebben gekregen. “Hoewel enkele buitenwijken van de stad nog altijd betwist zijn, worden er geen aanslagen meer gepleegd en zijn de straten opnieuw veilig geworden. Niettemin zijn de gevolgen van de oorlog nog altijd zeer duidelijk voelbaar. De mensen zijn aanzienlijk verarmd achtergebleven, er is een groot gebrek aan werk en de lonen zijn door de devaluatie van de munt minimaal. Er is slechts gedurende twee uren per dag elektriciteit en de voedselprijzen zijn geëxplodeerd. Voor de oorlog was één dollar het equivalent van 50 Syrische pond, maar tegenwoordig is dit opgelopen tot 550 Syrische pond”, legde de franciscaan, die aan het hoofd staat van de Custodie van het Heilig Land, uit.

“De situatie in Aleppo is vandaag de dag zonder twijfel verbeterd. De straten en de kerken zijn opnieuw veilig. Tegelijk beginnen we echter onder de gevolgen van de oorlog te lijden – de armoede, het voedseltekort en het gebrek aan andere dingen om aan de essentiële behoeften van de gezinnen tegemoet te komen, naast talrijke tekenen van trauma’s die de oorlog heeft veroorzaakt”, ging hij verder. “De voornaamste noden van de mensen zijn enerzijds hulp bij de voorziening van voedsel, elektriciteit en gezondheidszorg. Anderzijds helpen we echter ook met de heropbouw van de stad, wat niet alleen inhoudt dat we helpen om de huizen opnieuw op te bouwen, maar ook dat we het onderwijs en de opleiding van de jongeren ondersteunen zodat zij een toekomst hebben.”

Pater Ibrahim Alsabagh sprak zijn dank uit voor de hulp die Kerk in Nood had geboden voor de heropbouw van 270 huizen, voor 170 studiebeurzen voor lager, middelbaar en universitair onderwijs en voor de opleiding van 2.000 jongeren en volwassenen zodat ze werk kunnen vinden. “De gezinnen die al zijn teruggekeerd, zeggen ons dat ze heel gelukkig zijn dat de Kerk zo vele mensen helpt”, benadrukte hij tegenover Kerk in Nood.

De hulp die door de Custodie van het Heilig Land wordt geboden, beperkt zich niet tot de gemeenschap van de Latijnse ritus, maar omvat ook katholieke gezinnen van andere ritussen, orthodoxe christenen en zelfs moslims. “Christus zet ons ertoe aan om iedereen te helpen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging”, benadrukte pater Ibrahim. Hij sprak die woorden in de kathedraal van Sint-Franciscus van Assisi, de zetel van het apostolisch vicariaat van Aleppo.

Hij besloot met enkele woorden van dank voor alle mensen uit het buitenland die deze hulp helpen verstrekken. “Ik ben daarvoor bijzonder dankbaar. In naam van alle christenen van Aleppo en alle gezinnen van de katholieke ritus, wens ik u uit de grond van mijn hart te bedanken. We bidden voor u allen opdat u altijd vrede moge hebben in uw harten en in uw landen en nooit de verschrikkelijke ervaring hoeft mee te maken die wij hier in Syrië hebben moeten doorstaan.”

Door Josue Villalón

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation