Syrië: “Bidden voor de ontvoerden en voor de ontvoerders”

FacebookTwitterGoogle+

Door Oliver Maksan

Na de ontvoering van enkele tientallen christenen door de terreurgroep “Islamitische Staat” is de bezorgdheid in Syrië zeer groot.

Homs/Königstein, 10.08.2015. “We weten niet wat “Islamitische Staat” van plan is met de gegijzelden”, zei de katholieke pater Jihad Youssef afgelopen zondag tegen Kerk in Nood. Het Syrische dorp Al Qaryatayn nabij de stad Homs werd vorige donderdag door militieleden van “Islamitische Staat” (IS) ingenomen. Daarbij gijzelden de terroristen talrijke christenen en moslims. “Is het de bedoeling om over de mensen te onderhandelen en nadien vrij te laten of wil IS ze doden? We weten het niet. Normaal geven ze de christenen drie opties. Ofwel betalen ze een zware belasting, ofwel bekeren ze zich tot de islam of ze moeten het dorp verlaten. Het laatste is niet gebeurd want anders waren de christenen zeker al lang gevlucht”, volgens pater Jihad.

We tasten in het duister

Het Mar Musa-klooster nabij de stad Homs

Het Mar Musa-klooster nabij de stad Homs

De pater verklaarde ook nog dat het onduidelijk is hoeveel christenen in de handen gevallen zijn van IS. “De eerste berichten dat het om 160 personen gaat, klinken aannemelijk. Dat is ongeveer het aantal christenen dat zich in Al Qaryatayn ophield. Maar we weten helemaal niet of alle christenen die daar verbleven ook daadwerkelijk door IS gekidnapt zijn of zich eventueel verborgen houden. Een dertigtal christenen slaagden er eind vorige week in om uit het dorp weg te vluchten. Velen onder hen zijn herders die de streek zeer goed kennen. Ze zijn naar Homs uitgeweken”, zei pater Jihad. Op dit moment zoeken de Syrisch-orthodoxe bisschop en de Syrisch-katholieke bisschop van Homs via contactpersonen samen naar een oplossing voor het probleem.

Pater Jihad is een broeder van de gemeenschap van Mar Musa die in Al Qaryatayn een klooster hebben. “We hebben daar nog steeds enkele lekenmedewerkers die er voor ons werken. Tot voor kort kon één van hen ons via ‘Whatsapp’ berichten dat het hen goed ging en dat IS het Mar Elian-klooster nog niet hadden ingenomen. Voor het ogenblik hebben we helemaal geen contact met hen meer, ook niet via de telefoon. We tasten dus volledig in het duister over ons klooster, de eventuele inname door IS en over de toestand van onze medewerkers en de gegijzelden.”

De angst groeit

Einde mei werd ook al in Al Qaryatayn een medebroeder van pater jihad, pater Jacques Mourad, samen met diaken Boutros ontvoerd. “We hebben geen flauw 150811 syrie_eucharistiebenul over hoe het met hem gaat”, zei pater Jihad. “We hebben alles geprobeerd. Ik weet ook niet hoe de recente gebeurtenissen in Al Qaryatayn invloed kunnen hebben op de toestand van onze medebroeder. Wanneer er een oplossing gevonden wordt voor alle gegijzelden, wie weet is er voor hen ook één.” Pater Jacques is ontvoerd omdat hij zich inzette voor de dialoog en het samenleven tussen christenen en moslims. “Hij bouwde de afgelopen jaren veel bruggen tussen de verschillende godsdiensten. Dat heeft in deze oorlog al veel vruchten afgeworpen.” Pater Jacques bekommerde zich in het klooster Mar Elian voor de mensen die lijden onder de gevolgen van de Syrische burgeroorlog. Hij legde zich toe op de renovatie van de door de oorlog vernielde huizen zodat de mensen er opnieuw konden gaan wonen. Maar hij had ook aandacht voor psychologische begeleiding en humanitaire noodhulp. Pater Jacques werd jarenlang door Kerk in Nood geholpen.

Pater Jihad zei nog dat de angst in Syrië na de ontvoeringen groter geworden is. “Vooral de christenen in de naburige gemeenten van Al Qaryatayn hebben angst. Velen denken eraan hun dorpen of zelfs het land te verlaten. De angst groeit.”

TILBURG - Burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg beschuldigt het bestuur van de Heilige Margarita Mariakerk van pesterijen nadat dinsdagochtend is gebleken dat de omstreden klok van de kerk opnieuw is geluid, maar nu binnen de geluidsnorm. ,,Het is dus toch mogelijk'', concludeerde hij woensdagochtend verbaasd tijdens een hoorzitting over het bezwaar van het kerkbestuur tegen het dwangsombesluit van de gemeente. ANP PHOTO ROBIN UTRECHT

Oproep tot gebed

Pater Jihad bedankte Kerk in Nood voor de steun. Kerk in Nood heeft al zo veel voor ons gedaan, in het bijzonder voor Al Qaryatayn. We bedanken daarvoor de weldoeners van ganser harte. Ik zou willen oproepen voor een gebed voor onze ontvoerde medebroeders en de gegijzelden van Al Qaryatayn. Dat God het hart van de gijzelnemers moge bekeren, opdat zij barmhartig zouden zijn voor de gekidnapte mensen”

De bisschoppen van België hebben opgeroepen om op 15 augustus om 12:00 uur alle klokken één minuut te laten luiden voor de christenen in het Midden-Oosten en om tijdens de voorbede één intentie te bidden voor hen.

De katholieke hulporganisatie Kerk in Nood is zeer actief in het Midden-Oosten. Sinds 2011 is al meer dan twaalf miljoen euro uitgetrokken voor de christenen in Syrië en Irak. Onlangs maakte Kerk in Nood een extra schijf van twee miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Syrië.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation