Syrië: Bezorgd om de komende winter

FacebookTwitterGoogle+

Door Oliver Maksan

Kerk in Nood steunt de christelijke vluchtelingen in Syrië

Andrzej Halemba met inwoners van Marmita

Andrzej Halemba met inwoners
van Marmita

Het toenemend aantal vluchtelingen uit het Nabije-Oosten dat in de Europese Unie wordt opgenomen, versterkt de wens bij de christenen in Syrië om ook te emigreren. Dat zegt priester Andrzej Halemba, verantwoordelijke van het Midden-Oosten afdeling bij de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood tijdens een projectreis in Syrië. “Het debat in Europa wordt ook hier gehoord. Vele mensen willen uitwijken, onder hen ook christenen. Men vraagt me dikwijls of ik hen kan helpen om naar Duitsland te reizen. Het doel van ons werk is eerder om voor de mensen een toekomst in eigen land mogelijk te maken.”

 

Onzekere toekomst 150908 syrie_marmita_thankyou

Priester Andrzej Halemba verbleef dit jaar al enkele keren in het door oorlog verscheurde land. “Na enkele bezoeken sinds het begin van dit jaar heb ik de indruk dat de angst voor een nog grotere instabiliteit in Syrië toeneemt. De militaire successen van de “Islamitische Staat” wekt vooral bij christenen de angst en het afgrijzen. De toekomst van de grootstad Aleppo, waar nog steeds veel christenen wonen, blijft onzeker.”

Priester Halemba beoordeelt de inzet van de projectpartners van Kerk in Nood ter plaatse als heel positief. “Ze werken zeer doeltreffend en coördineren de acties voor het welzijn van de mensen. Dat bevestigen ook de mensen die de hulp ontvangen. Zo ben ik bijvoorbeeld nu in het christelijke gebied rond Marmita, vlak bij de Libanese grens, waar men heel veel dankbaarheid uitte voor de hulp die onze weldoeners mogelijk maakten. De mensen vertelden ons dat de weldoeners het hen mogelijk maakten om te overleven. Een jonge die ik ontmoette gebruikte het eenvoudige Arabische woord شكر, bedankt! Dat heeft ons allen erg ontroerd. Een oude vrouw smeekte me in tranen om de christenen in Syrië toch maar verder te helpen zo dat ze hier kunnen blijven.”

 

Vrijwilligersteam

Marmita geeft voor het ogenblik onderdak aan talrijke christelijke en ook islamitische binnenlandse vluchtelingen. “De stad is barstenvol. Er zijn nog amper 150908 syrie_marmita_vrijwilligersbeschikbare woonruimtes voor vluchtelingen”, zegt Andrzej Halemba. De jonge vrouwelijke tandarts Sana (fictieve naam) leidt in Marmita een door Kerk in Nood gesteund vrijwilligersteam. “Marmita is veilig. We horen hier geen inslagen van bommen en ontploffingen. Maar het leven is hier wel zeer duur geworden en de mensen vinden amper werk. De kerntaak van ons werk bestaat uit meehelpen, het geven van medische verzorging en uitreiken van studiebeurzen. Bijna 300 gezinnen ontvangen voor het ogenblik een huurtoelage. Ongeveer 140 studenten krijgen een reisbedrag om zich naar de universiteiten te verplaatsen, die soms een eind van hier gelegen zijn.”

De Syrisch-katholieke christen Sana verklaarde ook dat het lot van de vluchtelingen haar zeer erg ter harte gaat. “We helpen een gezin dat een kind heeft verloren bij een bomontploffing in Damascus. Hun tweede kind heeft nu kanker gekregen. Het heeft dringend nood aan medische hulp.” Zichtbaar ontroerd, vertelt Sana ook over het lot van een jonge moeder die haar man verloor, eveneens bij een explosie in Damascus. “Ze slaat zich erdoor met haar twee kleine kinderen. Bovendien vindt ze nog de kracht om in onze vrijwilligersgroep andere vluchtelingen te helpen. Dat is pas een voorbeeld van christelijke naastenliefde.”

 

Winterhulp nodig

150908 syrie_marmita_kerkPriester Andrzej Halemba beklemtoonde dat voor Kerk in Nood naast de humanitaire noodhulp de ondersteuning van pastorale projecten heel belangrijk blijft. “In de stad Qusayr hebben we de heropbouw van een door de jihadisten vernielde kerk ondersteund. Ze kan nu weer voor de eredienst gebruikt worden. Dat geeft de mensen hoop dat het leven verder gaat. De Kerk moet de mensen met de ene hand brood en met de andere hand de Bijbel aanreiken. Mensen hebben zowel nood aan materiële hulp als aan geestelijk voedsel.” Halemba maakt zich vooral zorgen over de aankomende winter. “Stookolie en gas zijn schaars en erg duur in Syrië. De mensen verwarmen zich ermee. Afgelopen jaar stierven hier ongeveer 50 mensen van de kou. We zullen ons dus vooral moeten toeleggen op winterhulp.”

Kerk in Nood heeft sinds het uitbreken van de oorlog, vier jaar geleden, de mensen in Syrië geholpen voor een bedrag van acht miljoen euro. Daarmee werden tot nu toe 140 humanitaire en pastorale projecten ondersteund.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation