Syrië: “God, geef ons vrede!”

FacebookTwitterGoogle+

Duizenden kinderen in Syrië vierden de “Internationale Dag van het Kind” als gebed voor vrede

Königstein im Taunus 8 juni 2016 – Op 1 juni 2016 zijn duizenden kinderen van verschillende christelijke denominaties in enkele Syrische steden bijeengekomen om de “Internationale dag van het Kind” te vieren als een gebed voor vrede.

160608 syrie_4In Homs was deze dag de eerste openbare bijeenkomst met kinderen sinds de bevrijding van de stad. Van hieruit werd het initiatief door het christelijke tv-station “Télé Lumière” over het gehele Midden-Oosten uitgezonden. Meer dan 700 kinderen, allemaal in het wit gehuld, kwamen bijeen met de katholieke én orthodoxe bisschoppen, in de eens belegerde stad, de stad ook waarin de Nederlandse jezuïet, Frans van der Lugt, werd vermoord in april 2014. Ze hielden een processie door de stad en hielden halt voor de verschillende christelijke kerken om er samen te bidden.

160608 syrie_7Mgr. Abdo Arbach, de Mlekitische Grieks-katholieke bisschop van Homs sprak de mensen toe en verwees naar Kerk in Nood (ACN). Hij zei: “We hebben genoeg van de oorlog, van vernieling en van kinderhandel. We willen leven, we willen onze kinderen verrijken met een goede opvoeding…We zullen nooit toelaten dat ze moeten leven zonder hoop op plekken ver van waar ze thuis zijn!” Hij riep de internationale gemeenschap op om “wanneer deze oorlog eindigt te handelen volgens het verdrag van de mensenrechten en kinderrechten. God, geef ons vrede!”

De vernielde Melkitische Grieks-katholieke kathedraal, die toegewijd is aan “Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede”, werd getooid met een monumentale poster van het Kindje Jezus van Praag. In de Melkitische kathedraal vervoegde de bisschoppen de kinderen tijdens hun gebed tot het Kind Jezus. Mgr. Arbach zei dat het Kind Jezus “de bron is van vrede voor onze kinderen en voor ons land omdat Hij ons begroet met ‘Vrede zij met u’.” Ze staken ook kaarsen aan voor het beeld van het Kind Jezus.

160608 syrie_6Tijdens deze dag vonden gelijktijdig gelijkaardige manifestaties plaats in Damascus, Tartous, Marmarita en Aleppo. “We hopen dat dit initiatief van deze kinderen zich verspreidt en dat veel andere kinderen over gans de wereld zouden bidden voor vrede”, zei de maronitische bisschop van Latakia en Tartous, Mgr. Antoine Chbeir, aan Kerk in Nood (ACN). In Tartous toonden de kinderen de tekeningen die ze gemaakt hadden, waarin ze vroegen om te bidden voor vrede en om het beëindigen van het terrorisme en de oorlog in Syrië.

Paus Franciscus had tijdens het Angelusgebed op 29 mei alle kinderen in de wereld uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de kinderen van Syrië in hun gebed om vrede. De katholieke en orthodoxe patriarchen van het land verspreidden een gezamenlijke boodschap waarin ze de kinderen opriepen om deze gebedsdag, die begon als een initiatief van de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN), mee te vieren.

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation