Strijd tegen het ebolavirus in West-Afrika is nog niet gewonnen: “Niet te vroeg juichen”

FacebookTwitterGoogle+
E.H. Peter Konteh

E.H. Peter Konteh

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen met het ebolavirus daalt, waarschuwt E.H. Peter Konteh, de coördinator van de hulpacties in het aartsbisdom Freetown in Sierra Leone, dat we niet te vroeg victorie moeten kraaien. “Het is te vroeg om te juichen. De medische zorg in de bestrijding van het ebolavirus is fel verbeterd. Maar we vrezen opnieuw vergeten te worden wanneer de camera’s weg zijn”, zegt de priester tijdens zijn bezoek aan het internationale secretariaat van Kerk in Nood. Zowel in Sierra Leone als in de buurlanden Guinea en Liberia is de strijd nog niet gestreden, zegt hij. De scholen gaan op 31 maart opnieuw open, “maar het zal nog wel enige tijd vergen vooraleer alles weer normaal is. Sierra Leone kan nog meer steun gebruiken, zelfs al hebben we al veel hulp ontvangen.”

 

150304 ebola_nb_vrouw

 

De nauwe samenwerking tussen alle godsdiensten in Sierra Leone was de laatste maanden 150304 ebola_hulppakketten.jpgvoorbeeldig.“Deze eenheid is één van de sterktes in ons land. Ongeveer zestig procent van de bevolking is moslim, we tellen dertig procent christenen en 10 procent hangt één van de traditionele religies aan. Hoewel de katholieken een minderheid vormen, geniet de Kerk een grote waardering omdat vele inwoners van Sierra Leone school liepen in een katholieke school”, legt de priester ons uit. Zowel de moslims als de christenen hebben een wezenlijke bijdrage geleverd in de strijd tegen het ebolavirus. E.H. Peter Konteh: “Toen het ebolavirus uitbrak dacht niemand aan de pastorale werkers. Plots werd de regering er zich van bewust dat moslims en christenen 80 procent uitmaken van de totale bevolking. Wanneer er iemand overlijdt, spelen pastorale werkers een belangrijke rol, en niet enkel in de uitvaartliturgie. Ze oefenen een belangrijke invloed uit. Ze spreken met de nabestaanden en troosten hen. Wanneer iemand ziek wordt, doet men een beroep op hen om te bidden voor genezing. Dit alles maakt wezenlijk deel uit van onze diensttaak.”
Kerk in Nood steunt verschillende initiatieven van de katholieke bisdommen in hun strijd tegen het ebolavirus in Guinea, Liberia en Sierra Leone. De laatste maanden werd daaraan meer dan 160.000 euro besteed.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation