Stilzwijgen en onverschilligheid helpen de vervolgers: Het rood verlichte Colosseum kan het begrip doen groeien en de harten openen

20/02/2018 Leuven – Op 24 februari aanstaande om 18 uur zal het Colosseum rood worden verlicht om te herinneren aan het bloed dat door christenen werd vergoten, ook door de martelaren van onze tijd. Daarnaast zullen ook in Mosoel en in Aleppo gebouwen met een grote symbolische betekenis worden verlicht om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Tevens zal in Portugal het Sanctuarium Cristo Rei – het standbeeld van Christus Koning in Almada − rood worden verlicht.

“Ik stel dit initiatief echt heel erg op prijs, want het is bijzonder belangrijk en verbindt het verleden met onze situatie op dit ogenblik. Door evenementen als de verlichting van het Colosseum kan begrip worden opgewekt en kunnen de harten van de mensen worden geopend. Er kan interesse worden gewekt voor het thema van de godsdienstvrijheid en een grotere solidariteit worden getoond met hen die om deze reden lijden.” Met die woorden drukt Ján Figel, speciaal gezant van de Europese Unie voor de bevordering van de godsdienstvrijheid, zijn steun uit voor het volgende initiatief van de pauselijke stichting Kerk in Nood.

Vooraanstaande personen als de staatssecretaris van het Vaticaan, kardinaal Pietro Parolin, de secretaris-generaal van de Italiaanse Bisschoppenconferentie, Nunzio Galantino, en de Voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, hebben hun aanwezigheid op de herdenkingsviering in Italië aangekondigd.

Kerk in Nood organiseert dergelijke initiatieven om de ogen van de wereld te openen voor de ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid, die door de media en de internationale gemeenschap al te vaak worden verzwegen. Dit is een verwijt dat ook door Ján Figel wordt gedeeld. “Spijtig genoeg besteden de media en de politici onvoldoende aandacht aan die toestanden. Dit stilzwijgen en die onverschilligheid helpen degenen die dergelijke misdaden begaan en berokkenen de slachtoffers nog meer schade.“

Paul Bhatti

Paul Bhatti, de broer van Shahbaz Bhatti, de Pakistaanse minister die op 2 maart 2011 werd vermoord, had veel woorden van lof voor het initiatief van Kerk in Nood: “We mogen uit respect voor die moedige mensen, die voor hun geloof in Christus en voor anderen hun leven hebben gegeven, niet blijven zwijgen”. Tijdens het evenement zullen gezichten van slachtoffers van de christenvervolging in deze tijd op de voorgevel van het Colosseum worden geprojecteerd, onder andere ook het gezicht van Shahbaz Bhatti: “Mijn broer heeft zijn leven niet alleen gegeven om de rechten van de christenen te verdedigen, maar die van alle minderheden, ook van de moslims“, licht Paul Bhatti toe. Hij herinnert ook aan het werk van de minister die in Pakistan werd vermoord wegens de inspanningen die hij ondernam om de blasfemiewet te wijzigen. “Het is een plicht”, voegde Bhatti eraan toe, “om die martelaren door evenementen als dit respect te betonen en hun nagedachtenis te eren.“

Op dit ogenblik is de toestand met betrekking tot de naleving van de godsdienst- en de geloofsvrijheid “alarmerend”, aldus de speciale EU-gezant voor godsdienstvrijheid in de wereld. “75 procent van de wereldbevolking woont in landen waar zware of zelfs extreme schendingen van dit fundamenteel recht voorkomen. En jammer genoeg wordt die tendens alsmaar erger: de ontzegging van de godsdienstvrijheid wordt nog verergerd door onverdraagzaamheid en discriminatie en door een vervolging die zelfs kan uitmonden in volkerenmoord.“

Aandacht besteden aan de heldenmoed van die martelaren is echter tegelijk ook een aanmoediging voor het geloof in het Westen, benadrukt Magdalena Santoro, de zuster van Don Andrea, de priester die op 5 februari 2006 in Turkije werd vermoord: “Hoewel mijn broer zich zorgen maakte over de weinige christenen die in Turkije nog zijn overgebleven en die met ernstige beperkingen van hun geloofsuitoefening worden geconfronteerd, was hij nog bezorgder over het gebrek aan geloof in het Westen. ‘Jullie weten niet wat jullie verliezen”, zei hij ons telkens wanneer hij bij ons in Italië op bezoek kwam. “Er zijn talrijke dergelijke verhalen die voor ons allen een belangrijke inspiratiebron zijn”, zei Ján Figel ter afsluiting. “Een figuur die mij bijzonder nauw aan het hart ligt, is de heilige Maximilian Kolbe, de Poolse priester die in het concentratiekamp van Auschwitz zijn leven opofferde om het leven van een familievader te redden.“

Door Marta Petrosillo/Maria Lozano

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid