Stille optocht tegen geweld van priesters en religieuzen in Haïti

FacebookTwitterGoogle+

Königstein (juni 17, 2015) — Vijf jaar na de verwoestende aardbeving in Haïti, heerst een grote bezorgdheid bij de katholieke gemeenschap over recent gepleegde gewelddaden. Mgr. Launay Saturné van het bisdom Jacmel, bevestigde deze bezorgdheid in een gesprek met Kerk in Nood internationaal te Königstein. Tussen november 2014 en februari 2015 waren meer dan 20 religieuze gemeenschappen het slachtoffer van diefstallen. Daarop organiseerde de Haïtiaanse bisschoppen een 24 h durende gebedswake waarop alle katholieken uitgenodigd waren. De Unie van Haïtiaanse Religieuzen riep haar leden op om op 9 maart ll. een dag van solidariteit en medeleven te maken en alle slachtoffers van de heersende onveiligheid te herdenken. Op die dag sloten alle door religieuzen bestuurde instituten hun deuren en honderden zusters en priesters wandelden in volledige stilte door de straten van verschillende Haïtiaanse steden en riepen op om een eind te maken aan het geweld. “We roepen de overheid op om de mensenrechten te verzekeren”, zei Mgr. Saturné – ongeacht de religieuze achtergrond van elkeen. Het ziet er naar uit dat de optochten enig effect gehad hebben. Sindsdien zijn de aanvallen verminderd, aldus bisschop Saturné.

 

Nog veel werk op de plank

Een beschadigde en nog niet herstelde pastorie

Een beschadigde en nog
niet herstelde pastorie

De aardbeving van 2010 vernietigde veel gebouwen van de katholieke Kerk op het Caraïbische eiland. Ondertussen zijn al veel kapellen en kerken herbouwd. Mgr. Saturné is de weldoeners hiervoor erg dankbaar. Maar er ligt nog veel werk op de plank. Een groot aantal kerken is nog steeds gesloten omdat de structuur instabiel is. Op die plaats wordt de Mis in tenten of andere voorlopige optrekken gevierd. Mgr. Saturné: “De toestand in Haïti was al moeilijk voor de aardbeving. Na de aardschok werd ze catastrofaal. Ook vandaag is nog niet alle schade gerepareerd. Er ligt nog veel werk op de plank.”

Vele mensen – vooral jongeren – wijken uit naar de andere kant van het eiland, naar de naburige Dominicaanse Republiek, in de hoop er een beter leven te vinden. Voor de 49-jarige bisschop, Mgr. Saturné, is deze vluchtelingenstroom heel pijnlijk voor Haïti en dus ook voor de katholieke Kerk. “Jonge mensen zijn onontbeerlijk voor de toekomst van ons land”, zei hij. Hij is tevens bezorgd om het onvriendelijke onthaal van de vluchtelingen in de Dominicaanse Republiek. Paus Franciscus is zich hiervan zeer bewust. Einde mei, in een toespraak voor de bisschoppen van de Dominicaanse Republiek, beklemtoonde hij de nood voor pastorale en humanitaire zorg voor de migranten uit Haïti.

 

Kerken vernietigd maar geloof standgehouden

De beschadigde kathedraal van Jacmel

De beschadigde kathedraal van Jacmel

De bisschop heeft nog zorgen over de heropbouw van de kathedraal van Jacmel, die zwaar beschadigd werd door de aardbeving. Bouwingenieurs hebben vastgesteld dat de historische uit de 19de eeuw stammende Sint-Jacobus en Sint-Filippuskathedraal wel kan hersteld worden. “De gelovigen zijn zeer gehecht aan hun kathedraal”, zei Mgr. Saturné en hij voegde er nog aan toe: “De laatste vijf jaar vierden we de Heilige Mis, niet in de kathedraal, maar in een totaal ongeschikte grote zaal. We hebben geschikte ruimtes nodig voor de eredienst en daarom is het belangrijk onze kerken te herbouwen. Maar zelfs al zijn de kerkgebouwen vernield; het geloof van de katholieken heeft standgehouden.”

Al even belangrijk als de materiële heropbouw van de kerkgebouwen, is volgens bisschop Saturné de zorg voor de mensen van Haïti. In januari, toen Paus Franciscus heel meelevend over Haïti sprak, beklemtoonde hij dat de menselijke persoon in het hart zou moeten staan van het hulpbetoon van de Kerk. Hij zei letterlijk: “Er kan geen waarachtige heropbouw zijn van het land zonder het herstel van de volheid van de menselijke persoon.” Mgr. Saturné en zijn priesters willen van deze woorden van de Paus een levende werkelijkheid maken. “De humanitaire hulpverlening moet hand in hand gaan met de pastorale zorg. Het ene kan niet zonder het andere”, benadrukte de bisschop.

 

Onderwijs sleutel voor toekomst

Mgr. Saturné van Jacmel en zijn seminaristen

Mgr. Saturné van Jacmel
en zijn seminaristen

De sleutel naar dit “ menselijke herstel” is onderwijs. “We hebben meer scholen nodig – te beginnen met peutertuinen en lagere scholen en bij uitbreiding tot en met universiteiten voor de jongvolwassenen”, zei hij. Hij is geschokt door het feit dat de bestaande universiteiten van het land slechts door weinige jongeren kunnen bezocht worden omdat ze de opleiding niet kunnen betalen.

De katholieke Kerk speelt een wezenlijke rol in Haïti. Ongeveer 87% van de 9 miljoen inwoners zijn christenen (57% katholieken en 30% protestanten). De Kerk is zeer betrokken in de humanitaire hulpverlening (Caritas), de gezondheidszorg en het onderwijs.

De aardschok van 12 januari 2010 eiste ongeveer 230.000 mensenlevens, terwijl 300.000 mensen gewond werden en meer dan 1,2 miljoen mensen dakloos achterbleven. Eén van de dodelijke slachtoffers van de aardschok was het hoofd van de katholieke Kerk in Haïti, aartsbisschop Mgr. Joseph Serge Miot van Port-au-Prince, samen met zijn vicaris-generaal, drie andere priesters, 45 religieuzen en 31 seminaristen. Sinds de aardbeving heeft Kerk in Nood de verschillende bisdommen gesteund voor een bedrag van 6 miljoen euro. Naast vele bouwprojecten werd het geld ook gebruikt voor de vorming van catechisten en seminaristen. Kerk in Nood helpt de priesters ook bij hun levensonderhoud en in hun dienstwerk en financiert het dagelijkse werk, zoals het materiaal voor onderwijs en voertuigen.

Antonia von Alten

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation