Soedan: Mariam onder druk om zich tot de islam te bekeren.

FacebookTwitter

Sutton/Königstein – De Soedanese Mariam Ibrahim, die de doodstraf kreeg wegens geloofsafval van de islam, weigert nog steeds zich van het christendom af te keren – ondanks herhaaldelijke oproepen om zich te bekeren. Exact één maand na de uitspraak heeft het aartsbisdom van Khartoem, Noord-Soedan, een verklaring uitgegeven over de hachelijke situatie waarin ze zich bevindt. “Nogal wat mensen voeren druk op Mariam uit opdat ze christendom zou afwijzen om zo vrij te komen, maar dat wijst ze af. Anderen richten zich tot haar echtgenoot om haar te overtuigen haar christelijk geloof te verlaten om zo haar leven veilig te stellen maar ook dat doet ze niet.”

De verklaring die dinsdag 11 juni 2014 door de bisschoppelijke vicaris van de regio Khartoem, Musso Kacho, werd uitgevaardigd, wilde enkele onjuistheden in de pers rechtzetten en riep de overheid op om de zaak op te lossen.

Nooit moslima geweest

Over de huidige toestand zei vicaris Kacho: “Mevrouw Mariam zit nog steeds opgesloten in een dodencel van de gevangenis in Omdurman, en geeft er haar kind borstvoeding terwijl ze zelf vastgeketend is. Haar zaak moet nu voorkomen bij het Hof van Beroep. Niemand weet wanneer de rechters een uitspraak zullen doen.”
“Volgens de betrokken autoriteiten kan Mariam alleen vrijkomen wanneer ze het christendom verloochent en zich laat scheiden van haar man ‘Daniël’ om daarna moslima te worden.”
“Wil ze haar huwelijk redden dat zit er voor haar niets anders op dan haar christelijk geloof op te geven en voor haar echtgenoot ‘Daniël’ om zich te bekeren tot de islam en dan samen te hertrouwen volgens de islamitische regels.”

Het koppel huwde voor de katholieke Kerk op 19 december 2011. De echtgenoot, Daniël Bicensio Wani, is al sinds zijn geboorte christen en Mariam Ibrahim bekeerde zich vlak voor haar huwelijk van de Ethiopisch-orthodoxe Kerk tot het Rooms-katholicisme. Hoewel haar vader moslim was, is ze toch gedoopt en opgevoed volgens het orthodoxe geloof van de moeder.

De persverklaring van het aartsbisdom beklemtoont: “Ze heeft in gans haar leven nooit iets met de islam gehad. Ze is nooit moslima geweest.” Het bisdom wijst er ook op dat de Soedanese interim grondwet van 2005 vrijheid van godsdienst garandeert: “Niemand kan gedwongen worden een geloof aan te nemen waarin hij of zij niet in gelooft of deel te nemen aan religieuze diensten zonder zijn of haar vrijwillige toestemming.” De Kerk besluit: “In het licht van de hierboven vermelde feiten en met respect voor Mariams standpunt om haar christelijk geloof te behouden, pleiten wij bij de juridische overheden en andere autoriteiten om haar zaak opnieuw te berkijken tot een redelijk besluit te komen.”

John Newton

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *